Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: "Utfärda en trygghetsgaranti för alla som arbetar för regionen."

Personer som hotar och använder våld ska inte få vistas på sjukhusområden. Det skriver Jan Björklund, partiledare för Liberalerna, tillsammans med sin partikollega Gilbert Tribo, oppositionsledare i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd.

Arbetet i vården störs allt oftare av hot och våld, skriver Jan Björklund och Gilbert Tribo.Bild: Patrick Persson
Arbetet i vården störs allt oftare av hot och våld. Det blir allt vanligare att vårdpersonal på akutmottagningarna måste tillkalla polis för att avvisa aggressiva människor.
Vissa akutmottagningar i Skåne har dubbla ordningsvakter under natten. Vittnesmålen är många från personal som bävar inför att vårda skottskadade.
Hotfulla personer förekommer även i andra delar av vården. Det är ansträngande för personalen och sjukskrivningarna ökar.
Vårdpersonal är mångdubbelt mer utsatta för hot och våld än andra arbetstagare, enligt en rapport från Arbetsmiljöverket. Nästan varannan sjuksköterska, 46 procent, uppger att de utsatts för våld eller hot om våld. Snittet bland svenska arbetstagare är 14 procent.
Hoten och våldet drabbar inte bara de anställda inom sjukvården, även patienterna påverkas.
Region Skåne bör utfärda en trygghetsgaranti med nolltolerans för hot, våld och trakasserier för alla som arbetar för regionen. Garantin bör utformas som ett tydligt löfte om fler förebyggande och trygghetsskapande åtgärder.
Regionen bör ta fram handfasta exempel på vad som kan göras både på kort och på lång sikt. Människor som agerat hotfullt och trakasserat vårdpersonal bör kunna avvisas.
Personer som hotar och använder våld ska inte få vistas på sjukhusområden. Ska det gå att porta personer som inte själva är i behov av vård från sjukhusen måste också ingångarna vara säkra och kontrollerade.
Även utanför sjukhusområdena måste människors trygghet värnas. En stark rättsstat är grunden för ett fungerande samhälle.
Poliserna har blivit färre per invånare sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde.
Den grova brottsligheten i Malmö och gränskontrollerna slukar stora delar av polisens resurser i Skåne. Samtidigt som polisen kämpar med att utreda grova brott riskerar den brottslighet som människor möter i sin vardag att sättas på undantag.
Liberalerna har sedan länge krävt 5 000 fler poliser och 2 000 kommunala ordningsvakter. För att effektivt kunna bekämpa insmugglingen av illegala vapen kräver vi dessutom en förstärkning på 100 miljoner kronor till Tullen.
De allt fler skjutningarna på gator och i bostadsområden tyder på en samhällsutveckling med allt tyngre och mer organiserad kriminalitet. Mer hänsynslöshet, bristande respekt för instanser som räddningstjänst, ambulans och sjukvård är också tecken i tiden. De som har till uppgift att rädda liv ska inte riskera att hotas till livet. Straffen för hot och våld mot tjänstemän i samhällsviktiga funktioner måste skärpas.
Inte bara blåljusmyndigheter som polis, räddningstjänst och ambulanser behöver få ett stärkt skydd. Det behöver också personalen på sjukhus, till exempel undersköterskorna, och andra som arbetar inom vården.
Införandet av högre straff för våld mot tjänsteman har försenats på grund regeringens långsamma och passiva hantering.Redan idag borde riksdagenkunna enas om att minimistraffet omedelbart ska höjas till sex månaders fängelse.
Inom sjukvården ska alla kunna känna sig trygga. Patienterna i att personalen har deras bästa för ögonen och kan arbeta strikt utifrån behov och medicinska bedömningar. Personalen i att deras arbetsmiljö är fri från hot och våld.

Jan Björklund

Gilbert Tribo

Jan Björklund är partiledare för Liberalerna.
Gilbert Tribo (L) är oppositionsledare i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd.
Läs mer: "Att sätta upp stängsel runt sjukhusen riskerar att göra mer skada än nytta."
Läs mer: "Vi förespråkar 'gated hospitals', inhägnade sjukhusområden."
Läs mer: Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen