Lomma

Kultur och idrott kan drabbas när Lomma drar in föreningsstöd

Lomma kommun planerar att sluta hjälpa föreningslivet med tryckeritjänster.
– Kanske måste vi nu dra ned på marknadsföringen och höja inträdesavgifter, säger Filip Åkerberg i Lomma Folketshusförening.

Kulturaktiviteter i Folkets hus kan komma att bli dyrare som en följda av det minskade kommunal stödet.Bild: Leif Å Andersson
Förändringen genomförs från den första november i år.
I ett utskick till föreningarna sägs att förändringen beror på att att digitaliseringen har gjort att kommunens behov av ett eget tryckeri har minskat.
”Minskande volymer och behov, kombinerat med ett krav på effektivisering av olika funktioner, gör att kommunen nu kommer att lägga ner sitt eget tryckeri", sägs det i brevet till föreningarna.
Istället ska Lomma kommun handla upp sina tryckeritjänster på den privata marknaden. Föreningarna uppmanas att göra samma sak.
Lomma Folketshusförening är en av de föreningar som påverkas.
– Det här känns riktigt tråkigt. Vi trycker jättemycket genom kommunen. Biljetter, flygblad, affischer, sammanträdeshandlingar och mycket annat, säger ordföranden Filip Åkerberg.
Folketshusföreningen ordnar olika typer av aktiviteter i Lomma som loppmarknader, mässor, dans, teater och andra kulturevenemang.
För den hjälp föreningen fått har man betalat självkostnadsavgift för själva tryckningen. Men kostnaden för arbetet har kommunen bjudit på.
Nu räknar Filip Åkerberg med ökade kostnader.
– Jag vet inte hur vi ska hantera detta än. Kanske får vi dra ned på den utåtriktade marknadsföringen av våra aktiviteter och höja biljettpriserna, säger han.
Jöran Lindkvist, styrelseledamot i Centrumföreningen Lommastråket som verkar för utveckling av lokal handel, drar ungefär samma slutsatser i ett inlägg på Facebook:
”Detta innebär en stor förlust för alla föreningar i kommunen (...). Det drabbar allt ifrån Kulturföreningar till Idrottsföreningar. (...) Flertalet av föreningarna drivs av ideella krafter som använder kvällar och helger till föreningsarbete och beslutet innebär många extra timmar för att upphandla dessa tjänster och i vissa fall saknas den här kompetensen helt.”
Bland de drabbade föreningarna finns bland andra Lomma Event, Lomma Konstförening, Lobas och SPF.
Lommas kommunalråd Anders Berngarn (M) säger att kommunens behov av ett eget tryckeri har minskat eftersom man så långt som möjligt gått över till digitala handlingar.
Föreningarnas anlitande av tryckeriet har aldrig varit ett stöd utan en möjlighet att köpa tjänsten till kommunens självkostnadspris, säger han. Föreningarnas kostnad per kopia skulle ha ökat om man valt att fortsätta anlita kommunen tryckeri när kostnaden per kopia stiger med minskad användning av tryckeriet.
Han uppmanar föreningarna att höra sig för hos kultur- och fritidsnämnden om möjlighet att få ökat föreningsstöd som kan kompensera eventuella ökade tryckkostnader.
Gå till toppen