Signerat

Mats Skogkär: Mats Skogkär: EU är inget smörgåsbord.

EU-kommissionären Dimitris Avramopoulos höjer ett varningens finger i östlig riktning.Bild: Virginia Mayo
Enligt EU-domstolen var unionens migrationsministrar i sin fulla rätt att hösten 2015 besluta om omfördelning av 160 000 asylsökande som anlänt till Grekland och Italien.
Ungern och Slovakien överklagade beslutet och hävdade att frågan istället borde ha avgjorts av ländernas stats- och regeringschefer och att det då dessutom skulle ha krävts enhällighet för ett sådant beslut. Den uppfattningen delas inte av EU-domstolen.
Även om utslaget är entydigt innebär det inte att de interna motsättningarna kring asylpolitiken är lösta. En del tyder på att konflikten tvärtom riskerar att trappas upp. Den ungerske utrikesministern Peter Szijjarto kallar domstolens beslut "motbjudande och oansvarigt". EU-kommissionären Dimitris Avramopoulos, med ansvar för migrationsfrågor, varnade i sin tur Ungern, Polen och Tjeckien för att om de inte omedelbart rättar in sig i ledet så väntar domstol och böteskrav.
Samtidigt kan konstateras att inte heller de länder som röstade för omfördelningen har visat någon större nit när det gäller att genomföra den. Av de 28 medlemsstaterna är det så här långt endast Malta som fyllt sin kvot. Sverige har tagit emot drygt halva sin andel, 1 902 asylsökande. Tyskland har tagit emot mindre än en tredjedel av sin. Totalt har bara 28 000 av 160 000 omfördelats.
I princip ska en asylansökan prövas i det första land den sökande kommer till. Det innebär att trycket riskerar att bli orimligt högt på stater utmed EU:s yttre gräns som Italien och Grekland. Här som i andra EU-sammanhang krävs ett minimum av solidaritet medlemsstaterna emellan.
Den som är med i klubben måste följa gemensamt fattade beslut. Medlemskapet är inget smörgåsbord där det går att ta om och ta om av godbitarna – som pengar ur EU:s strukturfonder – medan allt som inte faller i smaken ratas.
Gå till toppen