Aktuella frågor

Debattinlägg: "Med villkorslös basinkomst tar Sverige ett stort steg i riktning mot ett ekonomiskt jämlikare samhälle."

De flesta politiker försummar att se den tekniska utvecklingen som en möjlighet till ökad och välbehövlig ledighet från lönearbetets börda, skriver Jörgen Andersson, aktiv i nätverket Basinkomst Malmö.

Arbetsförmedlingen "erbjuder" sysselsättning och åtgärder – i allmänhet utan tanke på hur innehållslöst det upplevs av dem som tvingas till detta för att få behålla sin arbetslöshetsersättning, skriver Jörgen Andersson.Bild: Jessica Gow/TT
Det svenska samhället står inför svåra prövningar: Inkomst- och förmögenhetsklyftorna växer. Ideligen försämras sjukvård, skola och äldreomsorg i jakt på vinster och besparingar. Kraven för att få arbetslöshetsersättning, sjukpenning och socialbidrag ökar.
Arbetslinjen, uppfattningen att alla måste arbeta, har bitit sig fast i folks medvetande. För dem som saknar anställning ”erbjuder” arbetsförmedlingen sysselsättning och åtgärder – i allmänhet utan tanke på hur innehållslöst det upplevs av dem som tvingas till detta för att få behålla sin arbetslöshetsersättning.
De tekniska framstegen ersätter med stormsteg mer och mer av den mänskliga arbetskraften. Enligt en rapport från Stiftelsen för strategisk forskning bedöms fler än hälften av dagens jobb ha försvunnit inom tjugo år. De flesta politiker försummar att se den tekniska utvecklingen som en möjlighet till ökad och välbehövlig ledighet från lönearbetets börda. Istället framställer de med tydlighet den som en källa till svårartade problem som till varje pris ska lösas genom att nya arbetstillfällen skapas. Och ofta sker det utan hänsyn till hur bra eller dåliga de nya jobben är för människor och miljö – eller hur meningsfulla de är.
Sverige ärett rikt land med många välbärgade medborgare. Aldrig har det funnits bättre förutsättningar att hitta nya lösningar för en rättvisare fördelning av samhällets tillgångar, en fördelning som dessutom skulle minska den relativa fattigdomen. Med villkorslös basinkomst tar Sverige ett stort steg i riktning mot ett ekonomiskt jämlikare samhälle.
Att människor skulle sluta arbeta om Sverige inför basinkomst, som en del kritiker hävdar, ter sig osannolikt. Ytterst få skulle välja bort möjligheten att tjäna det där lilla (eller stora) extra som sätter guldkant på tillvaron. Enligt en undersökning i 28 EU-länder som Berlinbaserade Dalia Research gjorde nyligen skulle bara 3 procent av 11 000 tillfrågade EU-medborgare sluta lönearbeta om basinkomst införs.
Flera försök med basinkomst har påbörjats eller är på gång i världen, bland annat i Finland, Italien, Kanada och Nederländerna. I Sverige diskuteras basinkomst allt flitigare, inte minst i sociala medier. På gräsrotsnivå finns en liten men mycket engagerad rörelse som försöker väcka uppmärksamhet för frågan. Intresset bland riksdagspartierna att ens ta debatten verkar emellertid vara ganska liten.
Ingen i dagens Sverige borde behöva lida på grund av ekonomisk fattigdom eller ekonomisk otrygghet. Inte heller borde någon behöva se sina år gå till spillo på ett arbete som orsakar vantrivsel, stress och i slutändan kanske utbrändhet.
Den fysiska, psykiska och känslomässiga hälsan förbättras om de ekonomiska bekymren försvinner. De mänskliga och samhälleliga vinsterna som uppstår genom att alla medborgare garanteras en basinkomst visar sig med all säkerhet också i att allt färre blir sjuka eller ger sig in på brottets bana.
Basinkomst utan krav på motprestation är tänkt att ge alla en grundläggande ekonomisk trygghet som går att leva på. Med basinkomst uppstår en frihet från myndigheters kontroll-, tvångs- och bestraffningssystem samt makt att säga nej till jobb som saknar mening och är förödande för välbefinnandet.
Med ett säkerställande av att ingen av dem som idag har det sämre eller sämst ställt förlorar på att basinkomst införs, får vi alla möjlighet att leva i ett samhälle där hela folkets bästa har företräde framför en politik som enbart tjänar en del av befolkningen. En rimlig nivå på basinkomsten vore då att alla får ut netto mellan 12 000 och 13 000 kronor i månaden. Kan det bli bättre?

Jörgen Andersson

Jörgen Andersson är aktiv i Basinkomst Malmö, ett nätverk som den 22 till 24 september arrangerar årets nationella basinkomstträff i Malmö.
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen