Lund

Läsartext: På rätt väg mot ett skräpfritt Lund

Fimpburkarna vid Lund C har sparat in rening av 600 liter vatten, skriver Ann-Kristin Pivén.Bild: Ann-Kristin Pivén
Är vi måhända på rätt väg i Lund? Kan ett sätt vara att placera en askkopp väl synlig, vilket säger: "denna är för dig och din fimp"?
Jag tömde fem pottor vid busshållplatsen Lund C. Om det är sant att en fimp förorenar två liter dricksvatten så har dessa ansvarstagande rökare bidragit till att 600 liter slipper renas för dyra skattekronor.
Glädjande besked kom också i min mejl igår.
Medborgarförslaget från augusti 2015, med en önskan om trevliga och funktionsdugliga askkoppar och papperskorgar för att underlätta för medborgare att ta sitt ansvar för en skräpfri miljö, fick fint gehör av Lunds fullmäktige nu 2017.
Vi kan se fram emot olika satsningar för ett skräpfritt Lund!
Läs mer:Det finns många vägar till det fimpfria samhället
Tack alla som hjälper till att plocka upp felplacerat skräp. Tack Lisa Fergusson (insändarskribent) för god information och tack Lunds kommun som vill att det ska bli lätt att göra rätt!

Ann-Kristin Pivén

Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen