Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: "Något överraskande går det att hävda att terrorism bidrar till ökad turism."

Det finns en terrorismturism där man kan definiera flera undergrenar. Ett exempel är terrordestinationsturism, som vid Ground Zero i New York, där det finns ett minnesmonument efter attacken den 11 september 2001. Det skriver Christer Eldh, lektor i etnologi vid institutionen för service management och tjänstevetenskap på Lunds universitet.

Besökare på väg till Ground Zero i New York, där man byggt ett monument till minne av terrorattacken den 11 september 2001.Bild: Mark Lennihan
Ett mönster i den terrorism som numera sker världen över är att den i många fall riktar sig mot turister.
Terrordåden mot World Trade Center och Pentagon i USA, den 11 september 2001, kan ses som en startpunkt för när terrorattentat – efter att en tid varit mindre förekommande – åter blev något som västvärlden har att hantera och förhålla sig till.
Det övergripande målet med terrorism är att nå ut med ett budskap, helst till hela världen. Därför är turister ett givet mål. Turister är också lätta att attackera och genom det tacksamma mål för terrorister. Genom att ge sig på turister kan de med små medel uppnå stor effekt.
Möjligheterna till medial uppmärksamhet är stora under förutsättning att en andel av de dödade är från västvärlden. Terroristernas förhoppning är också att ett enskilt lands ekonomi skadas genom att färre väljer att resa till det drabbade landet.
Att terrordåd dödar inte bara människor som bor på platsen eller i närheten utan också turister som rest dit har blivit kusligt uppenbart. Dåden får också ofta den uppmärksamhet som terroristerna är ute efter och verkar påverka samhällsdebatten i den riktning som terroristerna önskar. Denna påverkan av politik och opinion inskränker sig inte till det land där dåden utförs.
Den nutida terrorismens koppling till turism kan sägas ha två effekter. En är att de terrordåd som utförs i västvärlden till en början påverkar turismen där negativt, människor drar sig helt enkelt för att resa dit. Men efter en tid ökar antalet besökare för att under en period vara fler än före terrordådet. Inte minst blir platsen där terrordådet skett ett besöksmål i sig.
En förändring som skett på senare tid är att den period då färre reser till den stad eller plats där dådet i fråga har utförts blir kortare. Till exempel var turismen lamslagen i New York i flera månader, medan samma fenomen efter det senaste årets attentat i Paris, Nice och Manchester varade några veckor. Efter det attentat som skedde i Barcelona i somras verkar det som om det bara tog några dagar innan antalet besökare var fler än innan dådet.
En annan effekt av den terrorism som drabbar turister och med en helt annan logik infinner sig när terrordåden utförs i muslimska länder. När ett terrordåd mot västerländska turister genomförs i ett muslimskt land minskar antalet besökare från det land offren kom ifrån såväl som besökare från hela västvärlden. Dessutom minskar turismen överlag till muslimska länder över tid. Våldsbenägna, starkt antivästliga grupper kan också se turister som spridare av nya vanor och därför välja dem som mål för terrordåd.
Ibland dröjer myndigheter i länder med en stor muslimsk befolkning med att definiera något som terrordåd eller förnekar det in i absurdum, som filippinska myndigheter 2001 då en gerilla utsatte Pearl Farm Beach Resort för ett terrordåd. Det är helt enkelt lättare för både myndigheterna och turistnäringen att hantera kriminalitet än terrorism.
Eftersom den nutida terrorismen allt oftare riktar sig mot turistmål verkar en del av dess syfte vara att skada turistnäringen. Men något överraskande går det att hävda motsatsen, att terrorism bidrar till ökad turism.
Det finns en terrorismturism där man kan definiera flera undergrenar:
Ett exempel är terrordestinationsturism, som vid Ground Zero i New York, där det finns ett minnesmonument efter attacken den 11 september 2001. Men det behöver inte finnas något monument för att sådana besök ska ske. När människor ändå är i Nice kan det hända att de vill besöka just den bit av strandpromenaden där en terrorist använde en lastbil för att avsiktligt köra över människor på Frankrikes nationaldag 2016.
En annan form av terrorismturism är den solidaritetsturism som uppstår ur en önskan att visa sympati med de människor som lever där ett terrordåd har utförts. Detta fenomen iakttogs först i Israel dit människor valde att åka för att visa sin empati och spendera sina pengar och därigenom stödja turistnäringen.
Det är naivt att tro att turismen existerar i en egen bubbla. Turismen är innästlad i globala politiska skeenden och påverkar människors syn på omvärlden. Turister är därför självklart intressanta för den som har politiska syften och för terrorister.

Christer Eldh

Christer Eldh är lektor i etnologi vid institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet.
Läs mer: "Turism - en modern form av kolonialism?"
Läs mer: Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen