Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Läsartext: Det kanske är dags att damma av de gamla planerna på Hardebergastaden

Förhoppningarna om järnvägen och Simrishamnsbanan var mycket stora i Dalby - men besked kom att planerna skjutits på framtiden skapade stor besvikelse Den gamla JärnvägsstationenBild: Ingemar D Kristiansen
Tack Mårten Annertz för insiktsfull insändare!
Läs mer: Varför inte anlägga en helt ny ort på åsen?
Med dina väl vägande skäl för att inte ytterligare bygga ut Stångby på världens bästa åkerjord, en ”vindpinad ort” mitt i jordbruksmarken. Därtill kluven mitt itu av Södra stambanan sedan 1857. Med hot om en mycket dyrbar nedgrävning av järnvägen, precis som i Åkarp och Hjärup, därtill försenande den viktiga fyrspårsutbyggnaden Malmö-Lund. Som snart följs av samma utbyggnad Lund-Hässleholm.
Som god debattör – född i Stångby – ger Annertz goda alternativ för att inte förstöra mer åkerjord i en värld som inte bara ökar till snart tio miljarder människor, utan också förlorar kvadratmil av födomark var dag. Därtill klimatförändringar som slår lika hårt mot världens jordbruk som översvämningshoten mot de låglänta kust- och flodområden där den mesta odlingen bedrivs.
Romeleåsens magra sluttningar öster om Lund vore lämpligare bebyggelseplatser, därtill kuperade och natursköna. Dalby, Södra Sandby, Hällestad och vidare österut passar bättre för bostäder än villamattor på ren åkerjord.
Försörjs dessa områden av snabbspårväg och modern järnväg skapas fina boendemönster utan bilismens alla avigsidor. Där Annertz, finns redan fina planer!
Innan spårvägen i Lund omdirigerades till Brunnshög med Max 4 och ESS var ju planen att den skulle dras till Dalby. Och få kontakt direkt över perrong med den nyuppbyggda Malmö-Simrishamnsbanan från 1882-1893. Som är noga planerad, men inte upptagen i aktuella järnvägsplaner.
Spårväg i samma förberedda korridor från Lund C till Linero, över Lasarettet, LTH och Ideon. Över åkrarna längs väg 16 till lågt belägna Dalby station.
Simrisbanan kör fortfarande Simrishamn-Tomelilla över Gärsnäs med moderna pågatåg. Nyuppbyggd skulle den gå vidare i ungefär gamla sträckningen Sjöbo-Veberöd-Dalby-Staffanstorp till Malmö.
Resan mellan de 96 kilometer åtskilda ändpunkterna skulle ta 57 minuter. Liksom Simrishamn-Lund med byte till snabbspårvagn i Dalby skulle ta 57 minuter.
Då hamnar man under den magiska pendlartimmen, det mått som anger att en resa blir tillräckligt attraktiv för att möjliggöra bosättning avlägset från arbetsplats.
Naturligtvis skulle Sjöbo mitt på banan nå Malmö/Lund – och Simrishamn –på en halvtimme, Veberöd-Dalby-Staffanstorp än kortare tid. Med bekväm, miljövänlig och säker transport. Och få bort mycket av den hetsiga, farliga och miljöstörande bilismen från öst till väst.
Naturligtvis går spåren även att använda i motsatt riktning. Sjöbo är redan i stark tillväxt. Nu skulle även Österlen inte bara få del av spårtrafiken och locka till bosättning. Snart nog skulle även industrier och andra arbetsplatser följa efter. Och ge mer balanserad, dubbelriktad trafik. Och hjälpa till att minska den stora obalansen mellan öst och väst.
Än Sandby – och de magra sandjordarna i Vombsänkan? Ber att få erinra om projekt ”Hardebergastaden” för något kvartssekel sedan. Mitt på ”högplatån” med mager jord på Romeleåsens västliga utlöpare mellan Skrylle och Hardeberga kyrkby skulle bostäder för flera tusen Lundabor byggas.
Och försörjas av spårväg i ungefär samma sträckning från Lund C. Med trafik var 7,5 minut till Hardebergastaden. Där skulle spårvägen delas i en linje till Dalby, en till Sandby. Med kvartstrafik, varannan spårvagn i vardera riktningen.
Det ambitiösa projektet föll av diffusa anledningar. Riksintresse för landskapsbilden om jag minns rätt. Här om någonstans finns väl öppna landskap! Med Lundaslätten intill.
Detta är en moralfråga för oss alla, men framförallt för kommunpolitiker, länsstyrelse, byggkapitalister och andra påtryckare. Kanske dags att damma av även Hardebergastadsprojektet, så vi slipper dessa sanslösa ockupationer av vår och framtidens livsviktiga åkerjordar.

Håkan Olsson

Håkan Olsson är adjunkt och journalist med ett liv fyllt av musik i Lund. Han njuter sin frihet i Brösarps backar i en trakt full av skönhet och aktivitet.
Läs mer: Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen