Lund

Lunds kommun brast i utredning av kränkt elev

En grundskoleelev kränktes verbalt och fysiskt på en skola i Lund. Händelserna anmäldes till Barn- och elevombudet (BEO) som konstaterar att Lunds kommun brustit i sitt arbete mot kränkningar.

Barn- och elevombudet som är en del av Skolinspektionen hittade brister i hur en skola i Lunds kommun hanterade kränkningar mot en elev.Bild: @imageAuthorName
Vid minst fyra tillfällen har eleven, som går på en grundskola i Lunds kommun, trakasserats, blivit slagen eller hamnat i konflikt med andra elever. BEO konstaterar visserligen att flera åtgärder sattes in för att stoppa kränkningarna. Men skolans och kommunens agerande brast när det gällde att anmäla och utreda kränkningarna.
Bland annat dröjde det en månad innan skolpersonal anmälde till rektorn att eleven utsattes för dagliga verbala påhopp. En händelse där ett slagsmål utbröt fick rektorn ingen kännedom om alls.
BEO menar även att kränkningarna inte utreddes tillräckligt noggrant.
Kommunen måste nu vidta åtgärder för att skolpersonal alltid ska anmäla till rektorn när en elev upplever sig ha blivit kränkt. Likaså måste kommunen se till att upplevda kränkningar alltid utreds.
Däremot ger BEO inget skadestånd till eleven. BEO hänvisar till de åtgärder som skolan trots allt vidtog för att förbättra elevens situation.
Gå till toppen