Kävlinge

Dags beskära träd och buskar i Kävlinge

Har du önskemål om nedtagning av träd eller buskage på kommunal mark inom Kävlinge kommun? På fredag är sista dagen att lämna dina önskemål.

September är sista beskärningsmånaden i trädgården. För boende i Kävlinge innebär det att det är dags att klippa träd och buskar för en säker trafik, så att grönskan inte skymmer sikten. Häckar får inte gå ut över gångbanan, vid utfarter får växter inte vara högre än 80 centimeter och gatunamnsskyltar får inte vara skymda.
Om det gäller grönska som står på kommunal mark så kan man en gång om året önska nedtagning genom att skicka in ett meddelande till Kävlinge kommun. På fredag 15 september är sista dagen att lämna sådana önskemål.
Här kan du lämna önskemål om nedtagning av träd och annan vegetation.
Gå till toppen