Signerat

Henrik Bredberg: Låt 40-talisterna streta på bara.

Vem behöver slantarna bäst på äldre dar?Bild: Fredrik Sandberg/TT
Svenskarna har den högsta faktiska pensionsåldern i hela EU. Mellan 2001 och 2014 ökade den med två år; den genomsnittliga faktiska pensionsåldern i Sverige är 64,2 år för kvinnor och 65,2 år för män.
Inte nog med det. Sedan 2001 har sysselsättningen bland seniorer, personer mellan 65 och 74 år, ökat rejält. Kvinnors sysselsättningsgrad har på femton år fördubblats, från 6,1 till 12,2 procent. Bland manliga seniorer är ökningen 70 procent, från 13,1 till 20,8 procent.
Tre forskare vid Linnéuniversitetet – Dominique Anxo, Thomas Ericson och Anna Herbert – skriver i Ekonomisk debatt (nr 5 2017) om varför så pass många 40-talister vill fortsätta jobba efter att de fyllt 65.
Slutsatserna i detta tvärvetenskapliga projekt mellan nationalekonomer, sociologer och psykologer kan tyckas naturliga. Rentav självklara. Ändå är de värda att lyftas fram.
Bland de personer som valt att gå i pension vid 65 angav hela 40 procent ”hälsoskäl”. 30 procent menade att jobbet var för stressigt.
I den andra gruppen, med personer som fortsatt arbeta efter 65, uppgav 90 procent att arbetet ger ”stimulans som berikar” och de kände ”ett stort personligt engagemang”.
Vad är mer utmärkande för dem som vill fortsätta jobba efter 65?
Jo, de har en god hälsa och en positiv attityd till arbetet, de är ofta egenföretagare, de är tämligen välutbildade och har inte sällan högre inkomst. Och även om personlighetsdrag har relativt liten inverkan på beslutet att sluta jobba, visar forskarna att personer som är mer extroverta har en ökad sannolikhet att fortsätta arbeta efter 65.
I det här ljuset blir den rödgröna regeringens och Vänsterpartiets höjda skatt på sparande på ISK-konton, investeringssparkonton, ännu mer svårbegriplig.
Många är de som börjat spara till sin pension på ett ISK-konto, en enkel och lättbegriplig sparform lanserad 2012 där pengarna schablonbeskattas en gång om året oavsett om man gjort vinst eller förlust. Kontot lockar inte alls bara rika män, vilket Ulla Andersson (V) låtit antyda. Claes Hemberg på Avanza hävdar tvärtom att ISK-kontot är särskilt populärt bland ”37-åriga Svenssons-småbarnsföräldrar”. Vanligt folk.
När svenskarna nu uppmuntras att jobba längre i livet, helst en bra bit efter 65, tycks det framför allt vara friska, välutbildade höginkomsttagare med fria och spännande jobb som nappar.
Och andra, de som kanske farit illa av ett slitsamt, monotont och oglamouröst arbetsliv och som verkligen skulle behöva bra villkor för att lägga undan en slant till sin egen ålderdom? De kan visserligen glädjas över den skattesänkning för pensionärer som regeringen aviserade på onsdagen, men vad gäller sparandet ska de tydligen straffas för sin ohälsa med höjd skatt.
Det är allt annat än logiskt.
Var det inte Vänsterpartiet som brukade tala om jämlikhet och rättvisa? Nu verkar V främst arbeta för höjd skatt.
Trist, 40-talist. Trist, 50-talist. Trist, 60-talist …
Gå till toppen