Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Familj

Minnesord om Mauritz Bäärnhielm

F d hovrättsrådet Mauritz Bäärnhielm, Bromma, har avlidit 96 år gammal. Han efterlämnar närmast barnen Louise, Sofie och Henrik med familjer samt brodern Carl-Gösta, Kungälv.

Bild: Ingvar Karmhed / SvD / TT
Mauritz Bäärnhielm kom från en juristfamilj, hans farfar var häradshövding i Kungälv, fadern borgmästare i Göteborg, dessutom var hans morfar bror till Selma Lagerlöf. Han läste juridik i Uppsala under beredskapstiden och satt ting i Nedansiljans domsaga i Leksand hos den färgstarke häradshövdingen Ernst Leche.
Denna bakgrund kom att prägla hans fortsatta karriär. Han blev fiskal i Svea hovrätt 1948, assessor 1956. Därefter engagerades han som många av efterkrigstidens hovrättsjurister i lagstiftningsarbete.
Han tjänstgjorde 1957-1960 i riksdagen som sekreterare i Tredje lagutskottet, vilket hade fastighetsfrågorna på sin lott. Detta traditionsrika rättsområde följde honom genom åren. Tillsammans med hovrättslagmannen Sven Larsson utgav han kommentaren till kapitlen om arrende och hyra i 1970 års jordabalk, ett arbete som utkommit i ett antal upplagor.
Ett annat viktigt rättsområde för honom var samerätten, inom vilket han framstod som en av Sveriges ledande auktoriteter. För sina bidrag till den rättsvetenskapliga forskningen inom fastighetsrätten utsågs han 2002 till hedersdoktor vid juridiska fakulteten i Lund. Hans hovrättskarriär fortsatte i Svea hovrätt, där han i många år satt i Vattenöverdomstolen, under de sista åren som vice ordförande på avdelning.
Mauritz hade ett genuint historiskt intresse. I mitten av 1970-talet knöts han som sekreterare och ledamot i styrelsen för Institutet för rättshistorisk forskning, grundat av Gustav och Carin Olin. I tio år, 1986–1996, var han dess uppskattade ordförande.
På sitt stillsamma sätt ledde han stiftelsens verksamhet med stort engagemang. I den omfattande av Domstolsverket initierade inventeringen av svenska domstolsbyggnader bidrog han inte bara med omfattande kunskaper om såväl arkitekter som rättens aktörer utan också med personliga minnen av stort värde.
Mauritz var en högt bildad ämbetsman av den gamla skolan. Samtidigt var han lyssnande, präglad av hög integritet och inte minst vänsäll. Vi bevarar hans minne i stor tacksamhet.
Olinska stiftelsens styrelse
Johan Hirschfeldt
f d hovrättspresident, ordförande
Kjell Å Modéer
professor emeritus
Claes Peterson
professor
Mats Kumlien
seniorprofessor
Marie Hafström
f d generaldirektör
Gå till toppen