Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Ekonomi

Nu blir husen mer värda – och dyrare

Bostadspriserna har skjutit i höjden de senaste åren. Därför kan det också bli dyrare att äga ett hus framöver. Enligt Skatteverket kommer värdena för landets cirka 2,4 miljoner småhus i snitt att öka med 26 procent i nästa taxering.

Det närmaste året ska 2,4 miljoner småhus få nya taxeringsvärden. Arkivbild.
Skatteverkets e-tjänst för fastighetsdeklaration har öppnat. Det innebär att många småhusägare redan nu kan se förslaget till nytt taxeringsvärde för huset.
För de allra flesta kommer det att bli en ökning när det nya beloppet slås fast nästa år. Därmed kommer också den kommunala fastighetsavgiften att bli högre för många husägare.
– Fastighetspriserna har ju gått upp rakt av kan man säga, i alla fall om man tittar på läns- och kommunnivå, säger Jan Berghök, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.
– Många får en höjning och det beror ju på hur fastighetsmarknaden ser ut. Värdena på huset följer med den lokala fastighetsmarknaden, helt enkelt.
Enligt prognosen från Skatteverket kommer taxeringsvärdena i exempelvis Stockholms län att öka med 38 procent, störst ökning i landet, medan snittökningen i Blekinge väntas stanna på 11 procent.
Kostnaderna för den som äger ett eller flera hus, kommer dock inte att öka lika mycket. Skatteverkets prognos är att omkring 60 procent kommer att slå i taket för den kommunala fastighetsavgiften, i dag drygt 7 600 kronor, när de nya taxeringsvärdena börjar att gälla.
För de flesta andra blir det dock lite dyrare än i dag.
– Takbeloppet kommer troligen att ligga på omkring 7 800 kronor då. Då ska du ha ett taxeringsvärde på omkring 1 040 000 kronor, allt som är över det kommer du inte att få någon höjd fastighetsavgift på, säger Jan Berghök.
Att taxeringsvärdena ökar med så pass mycket är relativt väntat, enligt Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarnas riksförbund. Samtidigt är det en påminnelse om att reformen då fastighetsskatten avskaffades för snart tio år sedan fungerat väl, anser han.
– De som ligger på taket eller högre, de får ju inte högre avgift i en annan takt än vad taket räknas upp, säger Eliasson till TT.
– Många lever visserligen kvar i en värld där grannens husförsäljning påverkar de egna boendekostnaderna. Men problemet mätt i kronor och ören är väldigt mycket mindre än tidigare.
Fakta

Prognos för taxeringsvärdena 2018 på länsnivå

Län Antal småhus Förändring av taxeringsvärde i procent (prognos)

Stockholm 295 388 38

Uppsala 70 434 30

Södermanland 64 624 30

Östergötland 88 223 30

Jönköping 77 126 22

Kronoberg 46 721 17

Kalmar 75 681 17

Gotland 18 823 22

Blekinge 45 254 11

Skåne 249 541 18

Halland 84 416 25

Västra Götaland 334 850 27

Värmland 75 046 16

Örebro 61 592 26

Västmanland 52 634 31

Dalarna 90 610 23

Gävleborg 71 390 22

Västernorrland 62 411 23

Jämtland 42 126 15

Västerbotten 65 259 29

Norrbotten 67 271 28

Riket totalt 2 039 420 26

Fotnot: Totalt beräknas omkring 2,4 miljoner småhus påverkas av de ändrade taxeringsvärdena. Omkring 400 000 hus ingår av olika anledningar dock inte i prognosen.

Källa: Skatteverket.

Fakta

Nytt taxeringsvärde

Taxeringsvärdena för småhus justeras vart tredje år.

En fastighets taxeringsvärde ska motsvara 75 procent av den genomsnittliga värdenivån för liknande fastigheter.

Den kommunala fastighetsavgiften i sin tur ligger på 0,75 procent av taxeringsvärdet – men bara upp till en viss gräns. För vårens deklaration, som gäller inkomståret 2017, höjs takbeloppet för småhus till 7 687 kronor. De nya taxeringsvärdena påverkar deklarationen först året därefter.

Hållpunkter:

13 september: E-tjänsten för fastighetsdeklaration öppnar. De som har en digitalbrevlåda får brev från Skatteverket, antingen med ett förslag till nytt taxeringsvärde (grå blankett) eller med uppmaning om att deklarera sin fastighet (grön blankett).

26 september: Pappersblanketterna börjar att skickas ut.

1 november: Sista dagen att ändra i förslaget eller att deklarera sin fastighet.

Mitten av 2018: Slutligt besked om nytt taxeringsvärde.

Våren 2019: De nya taxeringsvärdena får genomslag på deklarationen.

Gå till toppen