Skåne

De vill ge stöd till unga som upplevt självmord i sin närhet

Sini Alas pappa tog sitt liv för fyra år sedan. Terese Yudovich miste sin bror för två år sedan. Båda fann stor hjälp i Facebook-grupper för anhöriga till personer som begått självmord. Nu vill de gå vidare och ge stöd genom samtalsgrupper för andra unga i Skåne.

Sini Ala miste sin far för fyra år sedan och Terese Yudovich sin bror för två år sedan. Nu vill de gå vidare och stötta andra genom att hålla i samtalsträffar för efterlevande.Bild: Lars Brundin
– Jag skämdes oerhört mycket och berättade nästan inte för någon om att pappa tagit sitt liv, för det är så tabubelagt. Men när jag såg hur andra delade med sig av sina historier bestämde jag mig för att sluta skämmas, säger Sini Ala.
I slutet av september håller hon och Terese Yudovich den första samtalsträffen i Malmö för yngre efterlevande i regi av organisationen Spes, Riksförbundet för Suicidprevention och efterlevandestöd.
– Det ger så mycket att få tala med eller lyssna på några som har samma erfarenhet. Jag tror det blir en bättre dialog när man träffas, när man skriver på nätet blir det rätt korta svar, säger Terese Yudovich.
– Det kan vara lättare att relatera till människor i sin egen ålder som också mist just en förälder eller ett syskon. Om åldersspannet är 18 till över 50 år så är det stor skillnad både i livserfarenhet och i hur du bearbetar sorg, säger Sini Ala.
Det är okej att känna: varför gjorde du sådär, din…!
Bakom varje självmord finns nästan alltid psykisk ohälsa och depression. Men för både Sini Ala och Terese Yudovich kom dödsfallen i deras familjer helt oväntat.
– Vi har båda mist en manlig släkting och kanske finns något gemensamt i att det inte hade märkts något innan. För mig var det som en blixt från klar himmel, säger Terese Yudovich.
– Polisen kom med beskedet om min pappa, säger Sini Ala.
De hade båda stor hjälp av att läsa andras berättelser i Spes öppna och slutna grupper på Facebook. Att se att de inte var ensamma om några av alla motstridiga känslor.
– I de grupperna är det så högt i tak, alla känslor är tillåtna. Ibland tänker man tillbaka med glädje på personen som är borta, men ibland är man rasande arg, beskriver Terese Yudovich.
– Det är okej att känna: varför gjorde du sådär, din…! säger Sini Ala.
Terese Yudovich besökte nära inpå hennes brors död några av de anhörigträffar som Spes lokalkretsar över hela landet regelbundet ordnar, i Malmö och Helsingborg ungefär en gång i månaden.
– Det var väldigt bra, men många som kommer dit är föräldrar som mist sina barn. Om syskon följer med så är det inte säkert de kan uttrycka sig eller vågar ta plats som de behöver, säger hon.
Definitionen av en ”yngre anhörig” är ganska vid, upp till cirka 35-årsåldern. Marcus Eriksson från Spes, som ansvarar för att bygga upp ungdomsverksamheten i landet, betonar att tanken främst är att stötta efterlevande syskon och barn. Men även nära vänner, kollegor eller pojk- och flickvänner är välkomna.
Samtalsträffarna för yngre efterlevande kommer att hållas i Malmö, men Terese Yudovich och Sina Ala hoppas att unga från andra delar av Skåne också ska hitta dit. De betonar att man inte alls måste prata eller berätta för att delta, att bara lyssna går bra.
Terese Yudovich jobbar som apotekare och Sini Ala är undersköterska. Genom sina jobb ser de hur vanligt det är med psykisk ohälsa, men att det ändå pratas för lite både om det och att det kan leda till självmord.
– Det är egentligen sorgligt att en organisation som Spes måste finnas för efterlevande. Det bästa vore om vi hade ett samhälle där självmorden var betydligt färre, så att man kunde jobba ännu mer preventivt, säger Terese Yudovich.
Fakta

Självmord vanlig dödsorsak

Antalet självmord har minskat i Sverige, men är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen 15-29 år. 2016 tog 1130 personer sitt liv, ytterligare 340 dödsfall misstänks vara självmord (Socialstyrelsen).

Organisationen Spes har förutom sina regelbundna träffar i de olika lokala kretsarna också kontaktpersoner och en jourlinje som är öppen alla kvällar kl 19-22 (08-34 58 73)

Den nationella och landstingsdrivna Hjälplinjen ger tillfälligt psykologiskt stöd alla dagar kl 13-22 (0771-220060).

Gå till toppen