Världen

Hoppfull Fritzon efter EU-debut

Alla måste ta sitt ansvar, betonar nya migrationsministern Heléne Fritzon (S) efter sin första dust med övriga EU-länders syn på asyl och migration. Hon utesluter inte att driva fram majoritetsbeslut i asylfrågorna, trots oviljan i bland annat Polen, Ungern och Slovakien.

Migrationsminister Heléne Fritzon. Arkivbild.Bild: Claudio Bresciani/TT
I förra veckan sade EU-domstolen klart nej till Ungerns och Slovakiens klagomål på den omfördelning av asylsökande som EU-länderna beslutade om 2015.
När alla EU-länders migrationsministrar möttes i Bryssel på torsdagen var trycket hårt på de två ovilliga.
– Kommissionen var väldig tydlig och jag framförde den svenska ståndpunkten som är mycket tydlig: att vi förväntar oss att alla 28 medlemsstater tar sitt ansvar, berättar Heléne Fritzon efter sitt första EU-möte som minister.
Trots de låsningar som länge rått i asyl- och migrationsfrågan är hon optimistisk.
– Jag vill vara förhoppningsfull och jag ser fram emot de fortsatta diskussionerna. Min hållning är att så länge man inte får ett absolut nej så fortsätter man det arbetet.
Torsdagens reaktion från Ungern och Slovakien fick dock inga höga betyg av henne.
– De väljer, tycker jag, att inte prata så mycket om den hållning de har tagit. Det är naturligtvis ett problem i sig. Men det var väldigt tydliga inlägg från flera av (de andra) ministrarna och det tycker jag är bra.
EU-kommissionen har redan inlett processen mot att dra Ungern, Polen och Tjeckien inför domstol för att de inte velat ta emot de asylsökande som ska slussas vidare från Grekland och Italien. Om så verkligen blir fallet är dock högst osäkert. Först och främst strävar ändå kommissionen mot att få alla länder att kunna enas om ett nytt gemensamt asylsystem som fungerar inför nästa kris.
– Det kommer att bli en intensiv höst, det kan jag konstatera, säger Heléne Fritzon, som inte utesluter att majoriteten kan komma att rösta ner de ovilliga länderna om inte de ger med sig frivilligt.
– Jag är inte främmande för det. Ska EU-samarbetet fungera långsiktigt så är det nog så att vi i vissa avgörande frågor behöver använda oss av majoritetsbeslut. Sedan är jag en varm anhängare av att man hitta konsensus. Hittar man beslut där man är eniga så är det att föredra.

Fakta: EU:s omfördelning av asylsökande

EU-länderna enades i två beslut under sommaren och hösten 2015 om att omfördela totalt 160 000 asylsökande som anlänt till Grekland och Italien under den upptrappade flyktingkrisen. Än så länge är det bara vårens EU-ordförande Malta samt Efta-länderna Norge och Liechtenstein som har uppfyllt sina kvoter. Så här ser läget ut just nu:
Landfrån Italienfrån Greklandtotalti procent av landets totala kvot
Malta47101148113,0
Norge8156931 508100,5
Liechtenstein-1010100,0
Finland7551 1961 95193,9
Irland-52452487,3
Luxemburg15927143077,2
Schweiz7783441 12276,8
Lettland2729432166,7
Litauen2735538256,9
Sverige5111 5992 11056,0
Portugal2991 1341 43348,6
Estland-14114142,9
Cypern349613040,6
Nederländerna7621 5952 35739,6
Tyskland3 4054 4477 85228,5
Belgien25969895725,1
Frankrike3304 0914 42122,4
Rumänien4568272717,4
Spanien1901 0891 27913,7
Kroatien1860788,1
Bulgarien-50503,8
Slovakien-16161,8
Österrike15-150,8
Tjeckien-12120,4
Totalt8 52119 67028 19130,1
Polen och Ungern har ännu inte tagit emot någon av de omfördelade. Schweiz, Norge och Liechtenstein har liksom Island erbjudits att frivilligt delta i systemet. Danmark och Storbritannien har i sin tur undantag från EU:s rätts- och inrikessamarbete och har valt att inte delta i fördelningen. Sverige har haft anstånd med mottagandet i ett år, men har lovat att uppfylla sin kvot under sommaren 2017.
Av de 160 000 som ursprungligen skulle omfördelas har 61 475 tills vidare inte ålagts några specifika länder.
Källa: EU-kommissionen, 13 september.
Gå till toppen