Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Familj

Minnesord om Martin Hallqvist

Martin Hallqvist, Lund, har, som tidigare meddelats, avlidit i en ålder av 77 år. Närmast anhöriga är hustrun Solveig, sönerna Simon, David och Oliver med familjer.

Martin Hallqvist, född 17 november 1939 och avliden 13 augusti 2017. Han jordfästs idag den 14 september i Lunds Domkyrka.
Martin Hallqvists yrkesliv som UD-tjänsteman var föremål för mycket uppskattande minnesord från kollegor inom UD:s presstjänst i denna tidning den 24 augusti. Vi instämmer helhjärtat och önskar bara från lundensisk horisont bidra med några kompletterande detaljer.
Martin kom till Lund efter studentexamen i Alingsås. I själva verket flyttade hela familjen då till Lund. Fadern blev lärare vid Spyken och modern Britt G. - med lundaförflutet bland annat som redaktör för tidningen Lundagård - utförde sina lovprisade översättningar och skrev sina barnböcker och psalmtexter i arbetslyan på Saturnusvägen.
Martins studier i slaviska språk förde honom såväl till nordöstra Polen, där institutionen sommartid bedrev lingvistiska efterforskningar efter det sedan länge utdöda Jatving-folket, som, framför allt, till vaktmannatjänsten av praktikantkaraktär vid ambassaden i Moskva, vilket lämnade en dörr på glänt mot den kommande UD-karriären.
Förutom att det gav honom hans hustru för livet, Solveig, som vid tiden befann sig i Moskva för egen tillfällig anställning.
Efter sin fyrtioåriga karriär återvände så Martin som pensionär till Lund.
Med viss samtidighet var vi fem någorlunda jämnåriga själsfränder ur utlandstjänsten, som åter sökte oss till vår studieort för att anknyta till gamla intressen och stämningar.
Martins underfundiga humor och hans alltid lika vänliga sätt gjorde honom under en period till en uppskattad ordförande i UD-pensionärernas kamratförening i Skåne, som under hans ledning upplevde en storhetstid.
För Martins del fick så det faktum att Britt G. Hallqvists hundraårsdag inföll i februari 2014 en starkt styrande effekt. Martin, Solveig och Martins systrar tillskapade 2013 Britt G. Hallqvist-sällskapet, som även efter det evenemangsrika jubileumsåret fortsatt en verksamhet med uppskattade föredrag och utflykter i Britt G:s fotspår.
Också i våra kontakter med Lunds studentvärld och - inte minst - i våra interna sällskapliga möten var Martin en uppskattad vän. Hans filosofiska inställning till tillvaron lyste alltid upp.
Martins frånfälle lämnar en stor saknad i vår lilla lundakrets. Vi sörjer med Solveig och hela familjen.
Ingemar Börjesson
Finn Bergstrand
Ingmar Karlsson
Hans Andersson
Gå till toppen