Malmö

Nu ska kyrkans fönster tåla att det blåser

Renovering pågår. När konservator Linda Kvarnström sätter den sista glaspanelen på plats är verket fullbordat och Johanneskyrkans fönster ska tåla en höststorm bättre än förut.

Konservator Linda Kvarnström sätter Johanneskyrkans renoverade fönster på plats.Bild: Peter Frennesson
Den blyinfattade sektionen föreställer en ros, och hade suttit i Johanneskyrkans västra fönsterparti sedan 1907, när glaskonservatorerna plockade ner den.
En storm för fyra år sedan fick kyrkfönstrets glasbitar att lossna och falla ner på orgeln. Det stod klart att något måste göras.
Nu är restaureringen av Johanneskyrkans västra fönsterparti klar. På utsidan sitter stora lamellglas som skyddar de hundratioåriga rutorna mot väder och vind. De stora fönstren har säkrats med stormjärn som sitter förankrade i en mässingsram, som i sin tur är fastskruvad i kyrkväggens kalksten.
Johanneskyrkans fönster är från 1907.Bild: Peter Frennesson
– Nu ska det hålla, säger Linda Kvarnström, som arbetar vid Uppsala domkyrkas glasmålningsateljé, där de stora fönstren har restaurerats.
Förutom fönsterarbetet pågår en omfattande renovering av Johanneskyrkans elsystem. I månadsskiftet oktober–november ska kyrkan öppnas igen.
Gå till toppen