Lund

Så kan Skryllegården bli i framtiden

Ett nytt Naturum, utbyggd restaurang och en ny konferenslokal. Enligt ett förslag ska Skryllegården byggas om och till. Entrén ska bli tydligare och systemet för motionsspår och stigar mer överskådligt.

Visionsbild av Skryllegården. Illustration: Arkitema Architects.
Runt en miljon personer söker sig till Skrylleområdet varje år och antalet förväntas fortsätta att stiga, även till själva Skryllegården som idag tar emot runt 600 000 besök om året. Besökstrycket gör att det stundtals är kaotiskt på parkeringsplatserna, svårt att hitta till huvudentrén och trångt i motionsspåren.
Även Skryllegårdens byggnader är gamla och slitna med dåliga personalutrymmen för Friluftsfrämjandets personal som driver Skryllegården.
För att kunna ta emot besökarna på ett enkelt och välkomnande sätt har Lunds kommun i samarbete med Arkitema Architects arbetat fram ett förslag till en utvecklingsplan för Skryllegården som kan komma att genomföras etappvis mellan åren 2020 och 2032.
Tre grundkoncept har tagits fram: "En välkomnande entré", "Skryllegården under ett tak" samt "Lätt att hitta ut i naturen".
Som förebild till en ombyggd Skryllegård har utredarna haft "Vadehavscentret" – en fyrlängad gård i danska Ribe.
– Tanken är att samla alla byggnader i en kringbyggd struktur under ett tak och med en fantastiskt innergård med plats för uteservering och planteringar, säger kommunekologen Cecilia Backe vid tekniska förvaltningen.
I den fyrlängade anläggningen placeras kommunens pedagogiska naturcentrum Naturum liksom restaurangen som byggs ut från 120 sittande gäster till 200. Här föreslås även en konferenslokal med plats för 50 personer, personalutrymmen, ny gruppträningslokal, utökade omklädningsrum samt en värmestuga. Gården får flera entréer till de olika funktionerna som ett sätt att sprida ut besökarna.
Den nordöstra parkeringen flyttas söderut och ersätts med en öppen gröning som blir samlingsplats för barn och skolelever.
– Besökaren får naturen lite närmare in på sig och skolelever från Malmö, Staffanstorp och Lund släpps av på ett säkert sätt, säger Cecilia Backe.
Tanken är att alla besökare på̊ ett naturligt sätt ska ledas till Skryllegårdens huvudentré́ där det ska finnas en tydlig reception och informationstavlor. Besökarna ska enkelt förstå hur de kommer till de platser som de vill besöka och de aktiviteter som de vill göra. Det ska också vara tydligt för motionärerna var motionsspåren startar och vilken sträckning de har.
En ny parkeringsplats lite söder om Skryllegården vid Åkertorpsvägen finns också på förslag och längre fram i tiden kan fler parkeringsplatser tillkomma för att lätta på parkeringstrycket vid Skryllegården.
Förhoppning finns också om att tidigare planer på en cykelväg mellan Lund och Skrylle via Rögle dammar aktualiseras.
– Det är också viktigt att kollektivtrafiken till naturen utvecklas eftersom det inte kommer att gå att ta emot alla bilar. I dag har vi naturbuss 159 som regelbundet kör ut till Skrylle. Därtill finns regionbussar men de går inte så ofta.
Prislappen på projektet blir hög, en grov uppskattning pekar på runt 100 miljoner kronor.
– Det är väsentliga pengar. Men jag tror att detta kan bli fantastiskt, säger Urban Olsson, kultur- och fritidschef.
Planen för Skrylle ska nu diskuteras av politikerna i tekniska nämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Därefter ska den behandlas i kommunstyrelsen.
Emma Berginger (MP) är ordförande i tekniska nämnden:
– Jag tycker att förslaget är fint och välbalanserat. Det innebär ett ordentligt lyft om det genomförs. Nu får vi se hur det ska prioriteras i investeringsbudgeten. Det handlar ju om mycket pengar och för att få ett bättre grepp om kostnaderna behövs närmare studier kring byggnaden. Det kan vara nästa steg och kanske kan man hitta en möjlig väg framåt för ytterligare etappinledningar så att detta kan genomföras.
Hon påpekar att Skrylle inte bara är ett utflyktsmål för Lundabor utan en anläggning som ger mervärde för människor i hela regionen.
– I dagsläget har vi många besökare men anläggningskapaciteten svarar inte mot det trycket.
Fakta

Skryllegården

Skryllegården invigdes 1972. Friluftsfrämjandet i Lund driver verksamhet på uppdrag av Kultur- och fritidsförvaltningen. Kommunen äger och förvaltar även de ca 400 ha skog och naturmark som ingår i Skrylle naturreservat.

Fakta

Skrylle i siffror

620 000 besök per år.

120 000 restaurangbesök

100 000 naturumbesök

1 700 medlemmar i Actic

3 000 grillplatsbokningar

900 löpare i Skrylleloppet

450 förskolebesök

200 skolklassbesök

25 km naturstig

20 helårsanställda

20 km motionsspår

17 km skåneled

13 km MTB-spår

Gå till toppen