Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

MP-topp: Börja planera för nya spårvägsetapper nu

Peka ut kommande spårvägsetapper i Lunds nya översiktsplan. Det kräver Miljöpartiets kommunalråd Emma Berginger.

I planerna för Lunds nya stadsdel Västerbro finns inritat ett kollektivtrafikstråk, som i framtiden skulle kunna bli spårväg.Bild: Oscar Hall, Stadsbyggnadskontoret
Just nu håller Lunds kommun på att ta fram en ny översiktsplan. En översiktsplan anger inriktningen för hur kommunen ska växa och förändras i framtiden.
Lunds nuvarande översiktsplan är från år 2010. I den pekas flera tänkta spårvägsetapper ut. Förutom den spårväg till Brunnshög som just nu håller på att byggas finns mark reserverad för spårvägar till Dalby och Staffanstorp. Linjerna är tänkta att förverkligas inom 20 år, alltså till år 2030.
För perioden 2030-2050 är spårväg mot Södra Sandby inritad och även en möjlig spårväg genom sydöstra Lund. Dessutom nämns möjligheten att skapa en spårvägsförbindelse västerut mot Lomma och Bjärred i översiktsplanen från år 2010.
Men i den version av en ny översiktsplan som byggnadsnämnden väntas skicka ut på samråd på torsdag är spårvägsplanerna nedtonade. Istället talas om starka kollektivtrafikstråk.
Spårväg nämns visserligen, men med vagare formuleringar. Exempelvis står det i ett stycke om busstrafiken att "där resandeunderlaget är stort nog kan en konvertering till spårväg bli aktuell". När det gäller spårvägsreservaten i översiktsplanen från 2010 görs bedömningen att flera av dem fortfarande har "potential för framtida utveckling av kollektivtrafiken, som spårväg eller superbusskoncept".
Nu kräver kommunalrådet Emma Berginger (MP) att kommande spårvägsetapper läggs in i översiktsplanearbetet.
– Det är viktigt att vi fortsätter att planera för ytterligare spårvägsstråk. Det tog väldigt lång tid att få den här spårvägen på plats. Då gäller det att man har god framförhållning, säger hon.
Hon tycker att det är rätt att prata om starka kollektivtrafikstråk, men menar att det inte räcker.
– Det kan vara bra att peka på vilka av de kapacitetsstarka kollektivtrafikstråken som kan vara aktuella för spårvägsutbyggnad och i vilken ordning som man bör prioritera att planera för kommande spårvägsetapper.
– Det var mycket diskussion om det kring 2010, men sedan dess har vi varit väldigt fokuserade på att få den första etappen på plats.
Vilka stråk tycker du själv bör vara aktuella för spårväg?
– Det tycker jag är en diskussion som vi bör föra olika partier emellan, utifrån den expansion och utveckling som planeras i kommunen. Det viktigaste nu är att peka ut vilken som är nästa etapp som vi ska jobba för.
Du tror inte att Lundaborna är trötta på spårväg?
– Jag tror att Lundaborna kommer att uppskatta den spårväg som byggs nu när den kommer att öppnas och se fördelarna med att ha ett så pass kapacitetsstarkt kollektivtrafikslag.
Gå till toppen