Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Högsta instans prövar inte överklagad spårvägsutgrävning

Arkeologerna kan starta utgrävningen vid Allhelgonakyrkan, så fort alla inblandade är redo. Högsta förvaltningsdomstolen prövar inte överklagandet som länge försenat arbetet inför spårvägsbygget i Lund.

Nu får Kulturens arkeologer gräva på riktigt. Så här såg det ut under den arkeologiska förundersökningen då arkeologen Mattias Karlsson hittade medeltida skelett, tusen år gamla keramikskärvor och ett halvt silvermynt.Bild: Ingemar D Kristiansen
Det gick snabbare än förväntat för Högsta förvaltningsdomstolen att fatta beslut i ärendet. Juristen och justitiesekreteraren Emilia Franke vid domstolen gav tidigare beskedet att det ibland kan ta över ett halvår innan ett besked kan meddelas.
Sedan hon utrett ärendet gick domarna vid Högsta förvaltningsdomstolen på hennes förslag.
– Vi ansåg inte att det fanns skäl för prövningstillstånd. För det krävs antingen prejudikatskäl eller synnerliga skäl och i det här fallet tyckte vi inte att det fanns något av det, säger hon.
Det är en privatperson i Lund som överklagat länsstyrelsens beslut om en arkeologisk utgrävning vid Allhelgonakyrkan, där medeltida skelett ligger begravda bara ett par decimeter under marken. Skeletten ska flyttas inför spårvägsdragningen förbi kyrkan.
Förvaltningsrätten slog fast att privatpersonen, som bor i närheten av Allhelgonakyrkan, inte hade rätt att överklaga. Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd och nu har alltså den allra högsta instansen sagt sitt.
Domslutet kom som en överraskning för såväl Kulturens arkeologisamordnare Aja Guldåker, som antikvarien vid länsstyrelsens kulturmiljöenhet, Mats Mogren. Båda nås av beskedet genom Sydsvenskan.
För att utröna hur fort arkeologerna kan sätta igång med att gräva, kontaktade antikvarie Mats Mogren på fredagen länsstyrelsens jurister. Beskedet han fick är att beslutet gäller omedelbart. Ingen behöver vänta på att den som överklagat nåtts av beslutet genom delgivning.
– Kulturens arkeologer kan börja undersöka marken så snart som de har möjlighet, meddelar han.
Kulturens medarbetare har allt förberett för att sätta igång.
– Vi måste bara invänta klartecken från dem vi ska samarbeta med, säger samordnaren Aja Guldåker.
Bland annat måste Helene Wilhemsson, som doktorerat på historisk osteologi, kunna medverka. Hon har erfarenhet av helt nya naturvetenskapliga analysmetoder som ska användas och som aldrig tidigare förekommit vid utgrävningar i Lund. Sedan krävs exempelvis att kommunens utförare Skanska snabbt kan få fram maskiner, förare och bodar.
Kan ni hinna klart innan det blir tjäle i marken?
– Det borde inte bli problem att få det här färdigt. Vi får hoppas på fint väder och varma nätter, säger Aja Guldåker.
Som Sydsvenskan tidigare berättat har kommunen redan börjat tänka om när det gäller upplägget och tidpunkten för arbetet just vid Allhelgonakyrkan. Det har planerats för en lösning där man inte behövde tillgång till marken vid kyrkan för att kunna göra nödvändiga arbeten.
Nu ser det alltså ut som om utgrävningen kan starta inom kort.
– Det hade varit bättre att få detta gjort först, så som det var tänkt från början, kommenterar kommunens projektledare för spårvägen, Anders Ternblad.
Gå till toppen