Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Pernilla Johansson

”Att slå ihop kommuner borde vara en valfråga”

Skånes mest tillväxtdynamiska kommuner ligger på västkusten. Det visar en ny analys från Öresundsinstitutet. I den slår chefsanalytiker Britt Andresen också fast att samspelet över kommungränserna är viktigare än någonsin.

Människors förflyttningar över Skåne gör att samspelet över kommungränserna är viktigare än någonsin.Bild: Rickard Dighammar
– Näringslivs- och sysselsättningsutveckling till och med i Stockholm har betydelse för de sydsvenska kommunerna. Tio av de elva sydsvenska kommuner vi studerat har Stockholm på topp 10-listan över orter dit invånarna arbetspendlar. Ännu fler arbetar i Köpenhamn. Det visar vilken betydelse infrastrukturen har. Den måste kommunerna samverka om.
I studien Sydsvenska gasellkommuner delas tio kommuner in i tre tillväxtgrupper. Malmö, Landskrona och Helsingborg har högre tillväxt än rikssnittet. Växjö,
 Lund, Ängelholm och Ystad ligger på genomsnittlig svensk tillväxt. Karlskrona, Hässleholm, Trelleborg och Kristianstad har lägre tillväxt än en snittkommun i Sverige.
– Vi vill inte ställa kommunerna mot varandra, hög tillväxtdynamik behöver inte betyda en bättre plats att bo på, men vi måste förstå dynamiken för att se utvecklingsmönster, säger Britt Andresen.
Britt Andresen, chefsanalytiker på Öresundsinstitutet.
I analysen, som Fastighetsägarna Syd har finansierat, drar hon slutsatserna att stora kommuner är mest dynamiska och att mindre städer som inte ligger nära stora städer har minst tillväxt.
Att Lund inte hamnade över rikssnittet förvånade henne. Men det bekräftar det som Pernilla Johansson, chefsekonom vid Sydsvenska handelskammaren, visade i sin nyligen publicerade studie över produktivitetens geografi.
De västra delarna av Skåne hade en stark produktivitetstillväxt från 90-talet fram till den ekonomiska krisen 2008. Sedan dess visar statistiken en tydlig avmattning, särskilt i Malmö- och Lund-området. Den högteknologiska forskningsintensiva delen av näringslivet har varit en oerhört produktivitetsdrivande del av Skåne. Företag i Lund har varit motorer.
– Många har inte förstått hur stor betydelse det faktiskt har att Astra Zeneca lämnat regionen och Sony och Ericsson dragit ner kraftigt. Dessa ankarföretag var stora i sig men utgjorde också en hubb som lockade kompetens till en region. Många underskattar den aspekten, säger Pernilla Johansson.
Pernilla Johansson, chefsekonom på Sydsvenska Handelskammaren.Bild: Roger Nellsjö Pernilla Johansson
När andra lyfter fram att de som arbetade på Astra Zeneca har nya jobb i regionen och att det finns många lovande startups svarar Pernilla Johansson att det inte går att ersätta ankarföretag med många små bolag med potential. Åtminstone inte på kort sikt.
Hon menar att regionala frågor som infrastruktur och utbildningsinsatser påverkar produktivitet och möjligheten att få fler växande företag liksom effektiv matchning på arbetsmarknaden. Hon anser att kommunsammanslagningar, eller omfattande kommunsamarbeten, är en viktig faktor för att öka produktiviteten i Skåne eftersom hon tydligt ser att ekonomin organiserar sig i större regioner än kommuner.
När det gäller vikten av samarbete får Britt Andresen och Pernilla Johansson stöd av Joakim Wernberg, doktorand på Lunds universitet och analytiker på Handelskammaren. Han har analyserat urbaniseringens roll utanför storstäderna, även det på uppdrag av fastighetsägarna Syd, och konstaterar att det lokala och det globala är sammankopplat.
Joakim Wernberg, doktorand vid Lunds universitet och analytiker vid Sydsvenska handelskammaren.Bild: Fotograf Lars Lydig AB
– Vi måste börja tänka på länder som nätverk av städer. Alla kommuner i Skåne är beroende av varandra, man kan inte prata om en enda av dem för sig. Vi måste slå ihop kommuner eller samarbeta mer. Kommunsammanslagningar borde vara en valfråga, säger Joakim Wernberg.
Ett exempel på kommunberoendet är människors förflyttningar över dygnet. I endast sju kommuner (Lund, Malmö, Helsingborg, Burlöv, Perstorp, Kristianstad och Båstad) är nattbefolkningen mindre än dagbefolkningen. Det finns med andra ord sju tydliga ”inpendlingskommuner” och 26 ”utpendlingskommuner”.
Joakim Wernberg framhåller ny forskning som pekar på att en grupp mindre kommuner som är tillräckligt väl sammankopplade kan ha funktioner och verksamheter som är större och bredare än vad som motiveras av städernas egna storlekar. Det kallas lånad storlek och kräver att kommunerna lyckas identifiera och utnyttja sina olika fördelar.
Fakta

Om skånska gasellkommuner

• Rapporten är finansierad av Fastighetsägarna syd och utförd av det oberoende Öresundsinstitutet.

• Analysen är en förstudie och omfattar därför inte alla kommuner i södra Sverige.

• Rapporten visar dynamiken i elva större kommuner i södra Sverige och fångar deras utvecklingstendens mätt enligt sju olika statistiska parametrar.

• Parametrarna är befolkningstillväxt, sysselsättningstillväxt, inkomsttillväxt, tillväxt i förvärvsfrekvens, tillväxt i utpendling, inrikes attraktionskraft och internationalisering.

• Inrikes attraktionskraft mäter hur mycket inrikes flyttningar till kommunen överstiger utflyttningarna från kommunen och utrikes attraktionskraft hur stor en andel av alla in- och utflyttningar till/från kommunen som är till och från utlandet.

• Alla parametrarna är beräknad på siffror för de senaste fem åren med undantag av befolkningstillväxten

Fakta

Om urbaniseringens roll utanför storstäderna

• Rapporten är en översikt av tidigare gjord forskning, genomförd av Joakim Wernberg, Martin Andersson, professor i Industriell ekonomi och Johan P Larsson, lektor i nationalekonomi. Den har finansierats av Fastighetsägarna syd.

• Rapportens huvudslutsats är att urbanisering är inte bara ett storstadsfenomen utan ett genomgripande geografiskt skifte. Urbanisering handlar om förtätning, vilket leder till en allt mer ojämn ekonomisk geografi.

Gå till toppen