Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Om människoflocken är dåligt balanserad hotas alla individers överlevnad

Varje samhälle behöver de högkänsliga för att kunna överleva, menar Ingvor Sabina Le John.Bild: Jens Meyer
”I Sverige är människan en kollektiv varelse och saknar existens utanför gruppen.”
Rubriken är ett citat ur boken "Det blinda Sverige".Vi måste komma till klarhet med de mänskliga förutsättningarna för att klara världens framtid: vi är i grunden ett flockdjur likt hunden och fågeln. Vi är danade under sex miljoner år av vandrande tillsammans i grupper på högst 50 individer. Dopamin (”feelgood”-hormon) utsöndras när vi hjälper våra flockmedlemmar, det är naturens sätt att göra flocktillhörigheten stark. Lasse Bergs fyra mycket läsvärda böcker om Kalahariöknens urinnevånare talar om en stark jantelag som ingen västerländsk sinnad av idag skulle överleva. Inget ego får äventyra gruppens överlevnad.
Inom flocken finns en kärntrupp på 80 procent stabila, lite okänsliga varelser. De står för “vardagslivet” och att det lunkar på. 20 procent av flockens medlemmar har känselspröten ute; deras uppgift är att varna för faror och balansera flockens inre konflikter. En obalanserad flock hotar alla individers överlevnad i en sträng natur. Ur dessa 20 procent kommer medicinmännen, shamanerna, de läkekunniga, de vise, ledarna.
I modern terminologi kallas de med känselspröten för ”HSP:are”. HSP står för high sensivitive personality, på svenska den högkänsliga människan. Deras väsen och situation har alltmer uppmärksammats både inom forskning och i populärpress. I en okänslig, individualistisk civilisation framstår de ofta som förlorare genom sina ”överdrivna” reaktioner. De upplevs som ”svaga” och hamnar inte sällan bland dem som söker psykiatrisk hjälp. Om de inte har lyckats hitta en skyddad nisch inom kultursektorn, blivit författare, en koja i skogen eller en förstående, beskyddande medmänniska har de det svårt att överleva och hamnar lätt i depression. Om detta har författaren Elaine N. Aron skrivit flera läsvärda böcker.
Ibland väljer HSP:aren outsiderns roll – ensamheten ses ibland instinktivt som enda sättet att överleva i en onaturligt konstruerad civilisation. Alla moderna samhällen har dessa outsiders på olika sätt. Vissa samhällen accepterar deras existens men kanske inte precis uppskattar den, de flesta av oss är ju ändå 80-procentare.
Andra kulturer, som den svenska, blockerar sig mentalt från att kunna uppfatta outsidern som en form av accepterad existens. “Du har väl några vänner!” kan en välmenande person säga. Enligt Sverigekorrespondenten Roland Huntford beror icke-acceptansen på att det svenska samhället fortfarande har kvar mycket medeltida strömningar i sitt sätt att tänka och verka – det vill säga Sverige bygger fortfarande på en medeltida klanstruktur som har väldigt svårt att ens se individen i sig, för att inte säga outsidern. Renässansen, som började i centrala Europa tidigt 1400-tal, kom aldrig till Sverige med sin accepterande syn på individen, menar han. I sin bok ”Det blinda Sverige” går han igenom allt från Sveriges maktstrukturer genom tiderna till outsiderns situation av idag. Bland de höga självmordssiffrorna i vårt land döljer sig många individualister som i slutändan blev för ensamma, säger han.
Jag anser att i ett demokratiskt samhälle av idag måste HSP:aren få chansen att verka utifrån sin egenart för att kunna vara delaktig. Med en så obalanserad flock som dagens samhälle utgör behövs individer “med känselspröt” som kan göra sig hörda på ett konstruktivt sätt. Läget är nu så allvarligt på jordklotet, där 80-procentarna nu pucklar på varandra för fullt, istället för att hålla sig till ”vardagslivet”.
Det handlar nu om Homo sapiens överlevnad in i nästa århundrade – och utan de ”med känselspröten” går det inte.

Ingvor Sabina Le John

Ingvor Sabina Le John i Malmö är före detta bonde, språklärare och engelsk hemmafru. Poet/skribent, djurrättsaktivist, var med och startade Djurens Parti. Grundare av Kirseberg News.
Gå till toppen