Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: Ökade resurser till tullen bra för alla

Varje vapen och varje drog som kan stoppas vid gränsen innebär stora vinster för socialtjänst, polis och domstolsväsende, men framför allt för samhället. Moderaterna väljer att se problemen och satsar därför på Tullverket, skriver Maria Malmer Stenergard, partiets skattepolitiska talesperson.

Tullverket ser ett kraftigt ökat behov av kontroller av gods och postleveranser för att upptäcka vapen och droger. Här en stickprovskontroll på Lernacken vid Öresundsförbindelsen.Bild: Drago Prvulovic/Arbetet/TT
Kriminella flyttar fram sina positioner och otryggheten ökar. Vapen och narkotika smugglas över en underbemannad Öresundsbro. Tullverket spelar en central roll i det brottsbekämpande arbetet.
Tullverket har gång på gång larmat om sin ansträngda situation. Utan extra tillskott kommer en redan begränsad verksamhet att behöva bantas med 135 heltidsanställda. Myndigheten uttrycker själv att ett sådant scenario vore förödande. Redan i dag saknas tillräcklig bemanning vid Öresundsbron och på flera andra gräns-övergångar, i synnerhet nattetid.
Tullverket ser ett kraftigt ökat behov av kontroller av gods och postleveranser för att upptäcka vapen och droger. Samtidigt medför Storbritanniens kommande utträde ur tullunionen och ett nytt system för tullhantering inom EU stora kostnader för myndigheten. Men regeringen väljer att inte lyssna på tullen, utan prutar 168 miljoner kronor jämfört med vad myndigheten har begärt.
I Moderaternas budgetmotion satsar vi sammantaget 550 miljoner kronor på Tullverket för åren 2018–2020. Det är 175 miljoner kronor mer än vad regeringen gör. Med ytterligare resurser kan myndigheten bekämpa terrorism, grov organiserad brottslighet och smuggling.
Varje satsad krona på Tullverket innebär stora besparingar för samhället. År 2016 gjorde tullen totalt 3 691 beslag av narkotika och 503 beslag av dopningspreparat. Samhällsnyttan för dessa beslag uppgår till hissnande 1,4 miljarder kronor. Trots vetskapen om detta tvingas Tullverket i dag prioritera mellan gränsskyddet och resurser till det övriga arbetet med den grova organiserade brottsligheten, som spaningsverksamhet och husrannsakningar.
När kriminella flyttar fram sina positioner, måste myndigheterna också göra det. Det finns goda exempel som måste bli fler. Under en vecka i mars genomförde Polisen, Tullverket och Kronofogden en gemensam insats på stora flygplatser i Sverige. Tack vare att myndigheterna tillsammans utnyttjade sina befogenheter kunde man beslagta 600 000 kronor i kontanter från resenärer med misstänkt koppling till terrorfinansiering. Sådan samverkan måste stärkas och utökas om vi ska klara av att ligga steget före i kampen mot brottsligheten.
Tullverkets uppdrag är omfattande. Vi tänker kanske främst på de kontroller Tullverket gör på Öresundsbron eller på Sturup. En annan viktig del är att säkerställa konkurrensneutraliteten för svenska företag som handlar med andra länder.
Sverige är ett litet, exportberoende land. Handeln är viktig för oss. Bara den omständigheten att en viktig handelspartner – Storbritannien – ska lämna EU, bedöms kräva 48 heltidsresurser hos Tullverket. Samtidigt introducerar EU ett nytt system för handeln mellan medlemsländerna som Tullverket ansvarar för att implementera. Regeringens prutande rimmar därför illa med myndighetens allt större utmaningar.
Verket är tydligt i sitt budgetunderlag:
Uteblivna förstärkningar kommer att drabba nivån, kvaliteten och möjligheten att på ett bra sätt utföra sitt uppdrag.
Det är beklagligt att regeringen inte lyssnar på sin egen myndighet. Det visar snarare att de vackra orden om trygghet saknar täckning i regeringens budget. Med ytterligare resurser kan tullen på ett effektivt sätt bekämpa terrorism, organiserad brottslighet och smuggling. Moderaterna väljer att se de verkliga problemen och satsar därför på Tullverket.
Maria Malmer Stenergard
Fotnot: Skatteutskottet behandlar anslagen till skatt, tull och exekution.

SKRIBENTEN

Maria Malmer Stenergard är skattepolitisk talesperson för Moderaterna.
Gå till toppen