Lund

Läsartext: Jag har så svårt att tro att ingen vetat om något och att ingen har anat

Här i Lunds tingsrätt inleds förhandlingen mot läraren idag.Bild: Emil Langvad/TT
Med anledning av veckans huvudförhandling mot den Lundalärare som anklagas för sexuellt ofredande.
I mars kallades vi föräldrar till det första extrainsatta mötet. Där möttes vi av representanter från skolan, skolhälsovården, skolförvaltningen och polisen som med stort allvar berättade att våra barns lärare var avstängd från sin tjänst och polisanmäld för brott mot barn. De bad oss prata hemma med våra barn och hänvisade även till Barnahus och polisen.
Läs mer:Avstängd lärare misstänkt för sexofredande
Jag har svårt att förstå de föräldrar som tog läraren i försvar. Som där och då ansåg det nödvändigt att höja sina röster och berätta vilken bra lärare han var och att de var tveksamma till att ens gå hem och berätta för sina barn att han var polisanmäld misstänkt för brott mot en av deras klasskamrater. Detta inför andra föräldrar som kanske kände precis tvärtom - som insåg att ens egna barns ovilja att gå på just hans lektioner kanske hade ett skäl och en förklaring.
Och sen … tystnaden. Den felaktiga tolkningen att polisens sekretessbelagda förundersökning även omfattade oss föräldrar och hindrade oss från att prata med varandra om detta.
Läs mer:Åtal mot sexbrottsanmäld Lundalärare nästa vecka
Men vi var några som började prata. Snabbt visade det sig att ett föräldrapar redan innan första anmälan gjordes hade tagit kontakt med rektorn för att de kände oro, då en nära vän berättat om händelser med samma lärare som skett när hon var barn. Rektor avslutade utredningen då det inte fanns någon dokumentation.
Ibland behövde jag inte ens säga lärarens namn. Både vuxna män och kvinnor, uppvuxna i Lund, berättade att de direkt tänkt att det kunde vara han. En del hade själva utsatts som barn av honom. Själv har jag tappat räkningen på hur många tidigare elever som jag pratat med som jag uppmanat ta kontakt med polisen och skolinspektionen.
Läs mer:Den sexbrottsåtalade läraren erkände i sista förhöret
Även Skolinspektionen inledde en granskning. I sitt svar till Skolinspektionen anser Lunds kommun att läraren inte bör få undervisa mer. Inte enbart på grund av de anmälda ofredandena, utan även för att elever nu började berätta om andra kränkningar. Ett tjugotal personer, främst tidigare elever till läraren, har hört av sig med information om liknande händelser längre tillbaka i tiden. Läraren har i förhör själv erkänt att han tafsat på ett barn. Måtte Lunds skolförvaltning, och de inom skolan som låtsas som ingenting, se detta som ett kvitto på totalt misslyckande i sin yrkesgärning. Ett stort ansvar vilar på förvaltningen. I över 30 år har en pedofil jobbat på era skolor. Samhället har ett stort ansvar gentemot barn och att som liten bli misstrodd eller utsättas i en miljö som borde vara trygg kan skada ett barn mycket.
Jag har så svårt att tro att ingen vetat om något och att ingen har anat. Lund är litet och fullt av personliga relationer och gemensamma upplevelser. Det tog mig som inflyttad mindre än en vecka att få kännedom om en rad olämpliga händelser och vittnesmål bland annat om lärarens förhållande med minderåriga elever. En del har berättat att ”alla visste”.
Läs mer:Utredningen om den sexbrottsåtalade läraren är klar
Det är svårt för barn att kritisera och berätta om en lärares beteende. Särskilt om det är en lärare som är tongivande på en skola och som hyllats i lokalmedia. När vi som föräldrar har ifrågasatt opassande skämt, ironiska kommentarer och smeknamn som tilldelats barn i de klasserna han undervisat har vi fått höra ”men det är lite hans personlighet”, ”han är en kulturbärare”, ”han använder mycket humor i sin undervisning”.
Till alla vuxna som kanske sett, hört, misstänkt, anat, tittat bort, fegat ur, låtsas som ingenting, bortförklarat och kanske tänkt att någon annan ska säga ifrån. Gör rätt nästa gång. Våga vara obekväm. Lyssna på barnen! Se dem och våga fråga.
Till dem som mer eller mindre medvetet skyddat en vuxen mans ställning och rykte på bekostnad av barns tillit, trygghet och upplevelser: skäms eller se till att alltid backa barn. Alltid.
Till er idag vuxna kvinnor och män som nu berättat om det ni upplevt och utsatts för som barn för polisen, Skolinspektionen, media: tack för ert mod.
Till er som med klarsynthet och engagemang stöttat och hjälp till för att synliggöra detta: tack.

Förälder

Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Läs alla artiklar om: Lärare misstänkt för sexbrott
Gå till toppen