Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: Tyskland viktigare för Sverige efter Brexit

Vad betyder det tyska valresultatet för Sverige och det europeiska samarbetet? Tyskland är Sveriges viktigaste handelspartner och landet blir än mer dominerande i EU efter Storbritanniens förväntade utträde 2019. Det skriver Magnus Ehrenberg, kommunikatör och verksam i Tyskland sedan mer än 20 år.

xxxx Skriv bildtexten till den stora bilden här xxxxBild: Henrik Montgomery/TT
Angela Merkel förblir som förväntat Tysklands förbundskansler under de kommande fyra åren.
Resultatet av det tyska valet har kallats en jordbävning. Merkels center-högerorienterade CDU och det bayerska systerpartiet CSU fick bara omkring 33 procent av rösterna, vilket är det sämsta resultatet på många år.
Det var framförallt CSU som tappade mark. Merkels huvudmotståndare, SPD, fick 20,5 procent. Det var partiets sämsta resultat någonsin.
Det högerpopulistiska AfD fick omkring 13 procent och blev därmed landets tredje största parti, efterföljt av det klassiskt liberala FDP med 10,7 procent. Det vänsterextrema partiet Die Linke erhöll 9,2 procent och miljöpartiet De Gröna 8,9 procent av rösterna.
Nu börjar förhandlingarna om en ny koalition, som av allt att döma blir en så kallad Jamaicakoalition bestående av FDP, De Gröna och CDU/CSU. Tyskland kommer att förändras.
Men vad betyder valet för Sverige och det europeiska samarbetet? Först och främst är politisk stabilitet i Europa och en stark tysk ekonomi av stor betydelse för Sverige. Tyskland är Sveriges viktigaste handelspartner och står för omkring 10 procent av den svenska exporten och 17 procent av importen.
Även om Merkel tvingas leda utifrån en svagare position och i ett mer komplext inrikespolitiskt landskap, har väljarna inte avvisat den grundläggande handelsvänliga tyska ekonomiska politiken. Det är positivt för Sverige.
Tyskland har de senaste 70 åren varit EU:s motor. Det kommer landet att förbli även efter valet. Men de stora planer som EU-kommissionen och även den franske presidenten Emmanuel Macron har lyft i förhållande till att stärka eurozonen kommer att stöta på problem.
Macron möter sannolikt ingen sympati i Berlin för att ändra den befintliga eurozonens räddningsfond till ett mer flexibelt finanspolitiskt verktyg, så länge nya medel inte tillförs från andra länder än Tyskland.
Förslaget om en eurozon-finansminister kan också bli en trätofråga mellan Berlin och Paris. FDP har varit mycket tydliga i sitt avvisande av förslaget att använda tyska pengar till att begränsa andra länders budgetunderskott och dålig finanspolitisk disciplin.
Men med Brexit förstärks den fransk-tyska motorn och en process av EU-reformer inom eurozonen inträder. Därför är detta ett mycket avgörande ögonblick för inte bara hela EU utan också för förhållandet Sverige–Tyskland. Angela Merkel är den mest lämpade ledaren för Tyskland och EU inför de kommande årens svåra förhandlingar om Europas framtid.
Sverige mister snart en tätt allierad och viktig partner i EU när Storbritannien av allt att döma träder ut ur unionen. Här ska Sverige välja riktning i det nya, troligtvis tätare, eurosamarbetet. Sverige måste utan tvivel bygga starkare politiska broar mot Berlin när britterna lämnar EU.
Detta skifte har varit på gång länge, men vi saknar fortfarande i den breda befolkningen ett erkännande av Tysklands stora betydelse för Sverige. Allt för få unga lär sig tyska i skolan och vi har fortfarande blicken mot Storbritannien och USA.
Men de senaste åren har visat att Sveriges intressen och framtid i ökande grad borde lieras med de tyska. Därför måste vårt fokus i högre grad vara på Berlin de kommande åren. I den nya regeringen i Paris talar knappt hälften av ministrarna tyska. Hur ser det ut i Löfvens regering?
Tyskland blir nu Sveriges viktigaste allierade i EU och Sverige borde se detta som en möjlighet för att påverka EU i den riktning som gagnar en ökad ekonomisk integration till fördel för det svenska näringslivet.
Bara genom att leverera ekonomiska resultat för medborgarna kan man vinna stöd för det europeiska projektet. Nu mer än någonsin behöver vi resultat.
Magnus Ehrenberg

SKRIBENTEN

Magnus Ehrenberg driver sedan mer än 20 år en internationell kommunikationsbyrå med kontor bl.a i Hamburg och Malmö. Han bor i Lübeck och Borrby.
Gå till toppen