Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: Mindre detaljstyrning i Skånevården

Höjd skatt får aldrig bli något självändamål, utan ska vara en sista utväg när alla andra dörrar har prövats. Det skriver Carl Johan Sonesson (M), Gilbert Tribo (L), Birte Sandberg (C) och Birgitta Södertun (KD), för alliansen i Region Skåne.

xxxx Skriv bildtexten till den stora bilden här xxxxBild: Mats Roslund
I veckan har alliansen i Region Skåne presenterat verksamhetsplan och budgetförslag för 2018. Det är en budget som tar ansvar för skånsk kollektivtrafik, regional utveckling och sjukvård, men som till skillnad från den budget Socialdemokraterna och Miljöpartiet tidigare har lagt fram inte innebär en skattehöjning för skåningarna.
Nästa år får Skåne två miljarder mer i ökade skatteintäkter och bidrag från staten. Trots detta vill det rödgröna styret i Region Skåne höja skatten för att kunna täcka de kostnader som de har låtit skena iväg. Skåningarna ska kunna känna sig trygga i att de förtroendevalda använder skattemedlen på bästa tänkbara sätt.
Höjd skatt får aldrig bli något självändamål, utan ska vara en sista utväg när alla andra vägar har prövats. Med ansvarsfull hushållning av regionens resurser visar vi att det går att få ett positivt resultat på sista raden i nästa års budget, samtidigt som vi låter skåningarna behålla de 635 miljoner kronor som det rödgröna styret vill ta ifrån dem. Pengar som i stället används för att skapa tillväxt i regionen.
För oss i alliansen är det kärnverksamheten som står i fokus. Allt för mycket pengar har under det rödgröna styret slösats på kortsiktig projektverksamhet som sällan leder någonstans. Vi har även en administration som har tillåtits växa kraftigt. Genom att effektivisera, skala av och framför allt se över projekt räknar vi med besparingar på ett par hundra miljoner kronor nästa år i en budget som omsluter nästan 45 miljarder kronor.
I stället vill vi satsa på långsiktiga lösningar för vården som förbättrar för såväl personalen som skåningen i gemen. I vår budget har vi till och med gett mer resurser till vården, trots att vi inte höjer skatten. Vi vill satsa 200 miljoner på att förstärka vårdcentralerna, vilket är dubbelt så mycket som det rödgröna styret. I denna satsning prioriterar vi att det ska vara lättare att komma i kontakt med vården.
Därutöver skjuter vi till ytterligare resurser så att fler läkare ska kunna utbilda sig till allmänspecialister. Vi stärker med andra ord vårdcentralernas förutsättningar genom att höja ersättningsnivån per patient.
Vidare tar vi larmrapporterna om den växande psykiska ohälsan bland barn och unga på stort allvar. Vi har beslutat att satsa 15 miljoner kronor mer än de rödgröna på åtgärder för att stärka den psykiska hälsan, med särskilt fokus på barn och ungas situation. Insatserna kommer framför allt att gå till att öka tillgängligheten och att göra det lättare att snabbt komma i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin.
Som enad allians sätter vi valfriheten för den enskilde individen högt. Vi vill därför stärka skåningens rätt att välja vård inom bland annat barnsjukvård, fritt val av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, öron/näsa/hals samt allmänpsykiatri.
I takt med den snabba digitaliseringen av sjukvården och de möjligheter detta för med sig vill vi även kunna erbjuda de skåningar som vill och önskar att kunna ta del av digitala vårdtjänster.
Personalen är vårdens viktigaste tillgång. I en tid då det råder brist på i princip alla kategorier av sjukvårdspersonal, från undersköterskor till specialistläkare, är det oerhört viktigt att Region Skåne blir en attraktiv arbetsgivare. Vi tror att ökat personalinflytande är en del av detta. Vi vill minska detaljstyrningen uppifrån och i stället låta den som bäst kan vården ta ansvaret. Ett exempel på detta är att på försök låta personalen på ett av våra sjukhus leda och bestämma över hur vården ska bedrivas.
För att ta vara på arbetstillfällen och möjligheter över hela regionen behöver vi en kollektivtrafik som knyter ihop Skåne. Behoven av att rusta upp och bygga ut skånsk infrastruktur är akuta. Vi menar att Skåne nedprioriteras i hög grad i den nationella infrastrukturplanen.
Det gäller till exempel järnvägen som behöver rustas upp och E6 som behöver byggas ut till tre körfält i vardera riktning. Även
andra vägar i Skåne behöver byggas ut. Till exempel E65, väg 19 och 13. Vi ska arbeta för att Skånes behov tillgodoses bättre i de nationella satsningarna.
Vi vill också öka tillgängligheten i Skåne genom att se till att det finns en god anslutningstrafik i hela regionen. Ett led i detta är att införa flexibla nattstopp för busstrafiken, vilket kommer att öka både säkerheten och tillgängligheten för många resenärer över hela regionen.
Nästa år är ett valår. I alliansen står vi enade om hur Region Skåne ska styras och ser fram emot att erbjuda skåningarna ett starkt alternativ, som kommer att säkra såväl tillväxten som en god sjukvård i regionen.
Carl Johan Sonesson
Gilbert Tribo
Birte Sandberg
Birgitta Södertun

SKRIBENTEN

Carl Johan Sonesson är regionråd (M) i Region Skåne.
Gilbert Tribo är gruppledare (L) i Region Skåne.
Birte Sandberg är gruppledare (C) i Region Skåne.
Birgitta Södertun är gruppledare (KD) i Region Skåne.
Gå till toppen