Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Signerat

Tobias Lindberg: Polisen vid graven bredvid.

Kyrkogården ska vara en trygg miljö.Bild: Kallestad, Gorm
Beväpnade begravningsgäster sprider oro inom kyrkogårdsförvaltningen i Malmö. Enligt uppgifter till SVT har personer dykt upp med vapen en handfull gånger och samtliga förvaltningens anställda ska nu utbildas i att hantera sådana situationer.
Även sjukvårdspersonalen i Malmö har börjat vidta åtgärder av rädsla för kriminella. Till exempel har sjuksköterskor slutat att bära sina namnskyltar.
Våld och hot har ökat inom vården i hela landet och regeringen höll nyligen ett möte med berörda organisationer för att diskutera situationen. En av fyra läkare har utsatts för hot och våld under de senaste tolv månaderna och två tredjedelar av sjuksköterskorna har mött detsamma någon gång i sitt jobb.
Samtidigt märks en otäck trend inom utbildningssektorn. Jämfört med motsvarande period i fjol ökade anmälningarna om fysiskt våld i grund- och gymnasieskolan med mer än en fjärdedel under årets första åtta månader. Väpnat våld är lyckligtvis ovanligt i skolan, men Skolverket skickar sedan flera år ut material om hur sådana situationer ska hanteras.
Naturligtvis är det bra att olika yrkesgrupper får utbildning i att möta hot och våld. Men det går samtidigt inte att slå sig till ro med en utveckling där behovet av sådana kunskaper ökar. Här finns ett viktigt politiskt ansvar.
Det talas om skärpta vapenlagar, fler övervakningskameror och utökat straffrättsligt skydd för vissa yrkesgrupper. Sådant kan säkert behövas, men det grundläggande är ändå att se till att polisväsendet är tillräckligt starkt och effektivt.
Att polisen stoppar de beväpnade.
Det är inte lagligt att bära vapen, ens fram till kyrkans vapenhus.
Staten ska få kriminella att anpassa sig till samhället. Även något så självklart kan behöva sägas när det allt oftare tycks vara samhället som får anpassa sig till kriminella.
Gå till toppen