Aktuella frågor

Debattinlägg: Fallolyckor handlar också om vad vi äter

Fokus på motion och läkemedel är givetvis bra för att förebygga fallolyckor bland äldre. Tyvärr har kost- och näringsaspekten fallit bort ur diskussionen, hävdar Albert Westergren, professor i omvårdnad vid Högskolan Kristianstad och Gunnel Stuhr Olsson, head of special foods, vid Findus Sverige AB.

Det borde läggas lika stor vikt på kostfrågor som på motion i arbetet att förebygga fallolyckor hos äldre, konstaterar Albert Westergren och Gunnel Stuhr Olsson.Bild: PONTUS LUNDAHL / TT
Maten faller lätt i glömska vid förebyggandet av fallolyckor. Ny statistik från Socialstyrelsen flaggar för hur fallolyckor, i synnerhet bland äldre, har blivit ett folkhälsoproblem. Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell uppmanar i en debattartikel i Sydsvenskan (Aktuella frågor 3/10) till förändring och ett mer strukturerat arbetssätt för att förebygga fallolyckor. Det är ett initiativ som vi välkomnar, men det är beklagligt att se hur kost och näring fallit i glömska i artikeln, trots att detta nämns i Socialstyrelsens nationella kampanj "Balansera mera”. Vill vi därför komplettera bilden.
Maten faller lätt i glömska vid förebyggandet av fallolyckor. Ny statistik från Socialstyrelsen flaggar för hur fallolyckor, i synnerhet bland äldre, har blivit ett folkhälsoproblem.
Att äldre faller och skadar sig har blivit allt mer förekommande. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, dör närmare 1 600 personer som är 65 år eller äldre per år i Sverige till följd av fall.
Forskning visar att de största riskfaktorerna är bland annat muskelsvaghet, gång- och balanssvårigheter samt biverkningar av läkemedel. Det är risker som Wigzell kastat ljus över och problematiserat i sitt inlägg.
Förvånande är emellertid hur lite plats som ges till nutrition- och kostkunskap. Istället fortsätter fokus vara på träning och läkemedelsföreskrifter för att förebygga fall och minska antalet skadade, ett fokus som är självklart ofrånkomligt och nödvändigt – men inte heltäckande.
Först och främst är det viktigt att påpeka att personer som inte får i sig nödvändig näring inte heller kan delta i fysiska aktiviteter för att förebygga fallrisken. Malnutrition, det vill säga felnäring, är även i sig direkt förknippat med ökad risk för fallolyckor där för litet intag av protein och vitamin D är orsak till nedsatt muskelstyrka och kroppsfunktion.
En svensk studie visar att 65 procent av äldre mellan 73 och 90 år löper en hög risk för felnäring. Det är ett resultat som inte bara är oroväckande, utan också ett facit på att vi allt för länge har försummat en viktig komponent i de äldres vardag.
Samhället borde reflektera över vilken kost äldre får i sig och vad det har för påverkan i arbetet med att förebygga malnutrition och därmed fall-olyckor. I dagsläget är det många som får för stora portioner i förhållande till aptit, vilket leder till att nödvändig näring istället blir till matsvinn som inte gör någon nytta – för vare sig individen, kommunen eller sjukvården. Mindre men mer näringsrika portioner som huvudmål liksom mellanmål är en lösning på ett sådant vanligt problem. Vi är däremot väl medvetna om att felnäring är ett komplicerat ämne, och det är ännu svårare för hälso- och sjukvårdspersonal att identifiera om rätt kompetens saknas.
Kost och näring borde därför ta en större del av diskussionen om äldres livskvalitet än vad det gör idag. Det är dessutom viktigt att politiker, akademin och kommuner med Socialstyrelsen i spetsen samarbetar aktivt med riskbedömningar, planering och effektiva åtgärder som täcker hela fallriskområdet.
På så sätt kan vi förhindra onödiga olyckor som skapar förödande konsekvenser för individen, anhöriga och samhället, men även en betydligt bättre vardag för våra äldre.
Albert Westergren
Gunnel Stuhr Olsson

SKRIBENTERNA

Albert Westergren är professor i omvårdnad vid Högskolan Kristianstad.
Gunnel Stuhr Olsson är head of special foods vid Findus Sverige AB.
Gå till toppen