Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: "Malmö är en av de första kommunerna i världen som ställt sig bakom FN:s 17 hållbarhetsmål."

Malmö ligger nära havet. För att kunna leva i samklang med det omgivande vattnet även i framtiden är det viktigt att kunna ta itu med övergödningen, utfiskningen och havsnivåhöjningen. Det skriver miljöminister Karolina Skog (MP) och Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande, med anledning av den internationella konferens om hav och miljö som öppnar i Malmö i dag.

Den havsnära staden.Bild: Hussein El-Alawi
Livet i haven är en förutsättning för livet på land. Hundratals miljoner människor är beroende av hållbara hav för sin vardag och sin framtid. Fattigdomsbekämpningen, livsmedelsförsörjningen och världens ekonomiska utveckling bygger på ett hållbart utnyttjande av havets resurser.
Ändå behandlas haven styvmoderligt. Redan 2050 kan det finnas mer plast än fisk i haven. Något måste göras.
Det var bakgrunden till att Sverige och Fiji tog ett initiativ till FN:s första stora havskonferens. Den kretsade kring mål 14, som är det av FN:s 17 hållbarhetsmål inom Agenda 2030 som fokuserar på haven. Mötet hölls i New York tidigare i år. Länder, kommuner, företag och organisationer bidrog tillsammans med 1 400 konkreta, frivilliga åtaganden för hållbara hav.
Idag välkomnar vi människor från hela världen till Sverige och Malmö och till konferensen “Life below water”. Den är en fortsättning på konferensen i New York och fokuserar på hur vi i praktiken kan implementera mål 14 om hållbara hav. Bland annat ska metoder för ett hållbart fiske och en fossilfri fartygsflotta diskuteras.
Inför havskonferensen i New York lovade Sverige att genomföra 26 frivilliga åtaganden, med syftet att rädda haven. Nu är det upp till bevis. Regeringen har redan tagit många viktiga steg:
●Redan nästa år satsas 600 miljoner kronor på ett historiskt stort paket för Rent hav. Det handlar bland annat om åtgärder för ett hav fritt från plast, för att motverka övergödningen och för att sanera giftiga bottnar.
●Skyddet av marina områden har fördubblats. Sverige har därmed nått målet om att skydda minst 10 procent av våra havsområden till 2020. Nu riktar regeringen fokus mot att införa de fiskeregleringar som krävs för att skyddet ska fungera i praktiken.
●Inom biståndsbudgeten ökar insatserna för klimat, miljö och hav med cirka 750 miljoner kronor nästa år.
En mycket konkret satsning handlar om att sanera vrak. I Sverige finns ett trettiotal vrak som utgör akuta miljöhot, där farliga ämnen riskerar att läcka ut. Flera av dem, däribland M/S Irevik, ligger utanför Skånes kust. Genom regeringens satsningar på Rent hav kan dessa tickande miljöbomber saneras.
Malmö är en av de första kommunerna i världen som ställt sig bakom FN:s 17 hållbarhetsmål och göra dem till sina egna. Malmö är en kuststad och en stor del av kommunens yta består av hav. Vi har alltid levt av och i samklang med det omgivande havet, och övergödning, utfiskning och havsnivåhöjningen har en direkt påverkan på Malmö.
Samtidigt lockar våra stränder, kanaler och kajer allt fler Malmöbor och besökare till vattnet. Det innebär såväl ett ansvar som en utvecklingsmöjlighet. Malmö har ett välkänt och ett välrenommerat miljöarbete och det är glädjande att vi idag, parallellt med öppnandet av konferensen, inviger det nya Marinpedagogiska centret på Ribersborgsstranden. Byggnaden är ett resultat av en arkitekttävling och i sig något extra.
Det marinpedagogiska centret ska lära ut hur människan påverkar miljön, visa vilka konsekvenser som uppstår av att man skräpar ner i havet och tidigt lära barnen att göra mindre ekologiska avtryck. Förhoppningen är att centret dagligen kommer att kunna ta emot två till fyra skolklasser för program och aktiviteter. Centret erbjuder utställningsrum med akvarier, laboratorium och lektionssal. Skolor är välkomna att boka in sina besök under terminerna och ges stort utrymme att experimentera och praktisera kunskaper inom marinpedagogik.
Idag kan Malmös kommunledning också presentera satsningar ur den rödgröna budgeten för 2018 på Malmö som kuststad:
●Arbetet med att minska mängden plast och läkemedel i våra vatten förstärks så att havet är en resurs både för rekreation och för att stärka vår lokala ekonomi.
●Möjligheterna att göra Marinpedagogiska centret till naturrum ska utredas, för att bygga ut dess roll som kunskapsspridare och locka besökare. Andra naturrum i Skåne är exempelvis Vattenriket i Kristianstad, Söderåsen och Skrylle.
●Samarbetet mellan Malmö stad och World Maritime Mniversity ska stärkas för att få full effekt på arbetet inom målområde 14.
Hållbara hav är en ödesfråga, för Malmö, Sverige och hela världen. Vi vill passa på att välkomna alla besökare. Tillsammans gör vi skillnad.
Karolina Skog
Katrin Stjernfeldt Jammeh

SKRIBENTERNA

Karolina Skog (MP) är miljöminister.
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) är kommunstyrelsens ordförande i Malmö.
Gå till toppen