Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Nybliven vd om tidigare jobb med hemlösa: ”Jätteviktigt att människor ser varandra”

I somras tog Susanne Magnusson över vd-posten i Business Region Skåne (BRS). Nu ansvarar hon för utvecklingen av varumärket Skåne och ska locka utländska investeringar till regionen.

Susanne Magnusson är vd för Business Region Skåne.Bild: Albert Capuder
Redan 2008 var hon med och sådde det frö som kom att bli BRS. Ambitionen var att samla Regionens marknadsföringsbolag i en koncern, i vilken inledningsvis dotterbolagen Invest in Skåne, Tourism in Skåne samt Event in Skåne ingick. 2010 togs även Film i Skåne med i koncernen.
Med vd-tjänsten sluts cirkeln för film- och musikintresserade Susanne Magnusson som även har jobbat med affärsutveckling inom IT-sektorn.
Mindre känt är hennes tidigare erfarenheter av socialt arbete och engagemang för hemlösa och människor med funktionshinder.
I flera år på 1980- och 90-talet jobbade hon bland annat på diakonin i Lund och Fontänhuset i Malmö.
– Det var jättetufft. Under de åren lärde jag mig enormt mycket om tillvaron och förutsättningarna för väldigt utsatta och sårbara människor. Vikten av att kunna tänka utifrån andra människors perspektiv är något som jag bär med mig än idag, säger Susanne Magnusson.
Hon har varit aktiv inom Socialdemokraterna men lämnade politiken för drygt tio år sedan. Samtidigt har delar av hennes forna jobberfarenheter satt spår, och hon ömmar fortfarande för samhällets mest utsatta.
Om jag ser en uteliggare som kanske sover ruset av sig, så stannar jag alltid och kollar att personen är ok och inte behöver akut sjukvård
– Jag har alltid tyckt att det är jätteviktigt att människor ser varandra, säger Susanne Magnusson.
Nu ska hon bland annat se till att dotterbolagen inom BRS agerar rätt utifrån beslutade ägardirektiv. BRS ser även till att det finns tillräckligt med resurser i de olika bolagen för att de ska kunna genomföra sina uppdrag.
Det handlar om relativt små bolag. Hela koncernen har cirka 60 anställda, med Invest in Skåne som största bolag med strax över 20 medarbetare.
– Gillar man en kreativ miljö med högt tempo så är det här rätt plats att vara på. Sedan är de flesta i organisationen liksom jag intresserade av samhällsfrågor.
Samtliga dotterbolag inom BRS jobbar med långsiktiga satsningar, vilket innebär att det tar lång tid innan resultatet blir synligt av insatser som påbörjats för flera år sedan.
En del av BRS samlade resultat är kopplat till uppdraget med att locka fler besökare, turister, stora evenemang och investeringar till Skåne.
Som exempel på en lyckad satsning från BRS, och dotterbolaget Film i Skåne, lyfter Susanne Magnusson fram det internationella genomslaget för tv-serien Bron, som har ökat intresset för Malmö och Skåne som besöksmål.
– Film i Skåne jobbar mycket med att bygga ett inhemskt kluster med hög och bred kompetens. När filmbolag väljer Skåne som plats ska man vara säker på att hitta kvalificerad arbetskraft i Skåne, något som är en tillgång för bolagen och genererar tillväxt i regionen.
Hon pekar även på Invest in Skånes arbete med att locka utländska utländska investeringar till länet. Framförallt från USA, Kina, Japan och Sydkorea.
Här försöker bolaget i mångt och mycket dra nytta av Max IV och det pågående bygget av European Spallation Source (ESS), och sälja in områden som är kopplade till de Lundabaserade forskningsanläggningarna via internationell marknadsföring.
I nästa steg bjuder man in intressenter till Skåne, visar företagen vilka möjligheter som finns och erbjuder dem skräddarsydda paketlösningar utifrån de behov som respektive företag har.
– Varje företag har olika preferenser och behov av faciliteter. Invest in Skåne åker runt i länet med företagen och visar lämpliga områden för etablering, och pekar på tillgången till kompetens, förutsättningar för markområden samt olika typer av skolor för medföljande, säger Susanne Magnusson.
För cirka två år sedan etablerade amerikanska IBM sitt nya utvecklingscenter i Malmö, med flera hundra planerade nyanställningar.
Den etableringen, anser Susanne Magnusson, är en direkt konsekvens av insatser från BRS, och mer precist det arbete som Invest in Skåne har lagt ner.
– Det råder stor konkurrens från andra platser i Sverige och i Europa. Om inte vi är redo– och inte kan ta hand om företagsinvesteringar, stora evenemang och filmsatsningar som skulle kunna bli aktuella för oss– så hamnar de på annat håll, säger hon.
Susanne Magnusson tog över vd-posten i BRS efter Bodil Rosvall Jönsson som lämnade sin tjänst hastigt i slutet av april förra året. Avhoppet ska ha berott på oenighet med ledningen efter en omorganisation av avdelningen för regional utveckling.
Susanne Magnusson vill dock inte uttala sig om orsaken kring den tidigare turbulensen, och konstaterar att BRS mår bra idag.
Hon pratar desto mer om varumärket och destinationen Skåne som hon menar har stärkts de senaste åren.
– Idag upplever man Skåne i större utsträckning som en plats för både arbete, boende och turism. Detta är också en del av vår uppgift, att stärka Skåne som plats genom varumärkesarbetet.
Vad vill du förändra i organisationen?
– Jag vill stärka kännedomen om BRS och det som vi kan åstadkomma. Om tio år kommer vi att se ännu bättre resultat av det arbete som vi gör idag.
Fakta

Susanne Magnusson

Ålder: fyllde nyligen 50 år.

Yrke: Vd för Business Region Skåne.

Familj: Man, 15-årig dotter och 12-årig son.

Fritid: Umgås med familjen. Mycket musikintresserad, framförallt elektronisk musik och i synnerhet Depeche Mode.

Fakta

Business Region Skåne

Marknadskoncern som ägs till 85 procent av Region Skåne och 15 procent av Kommunförbundet Skåne.

Fyra dotterbolag: Invest in Skåne, Film i Skåne, Tourism in Skåne och Event in Skåne.

Koncernens uppgift är att främja investeringar, export, turism, evenemang och filmverksamhet i Skåne.

Gå till toppen