Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”I grunden är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor mästare på problemlösning.”

Moderaterna i Region Skåne vill se ett försök med professionslett sjukhus i Skåne för att råda bot på problemen med hög personalomsättning och bristande styrning. Det skriver fyra företrädare för partiet i Region Skåne.

Regionen bör inleda ett försök med ett sjukhus som leds av de anställda, föreslår Moderaterna.Bild: Johan Nilsson / TT
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Den skånska sjukvården står inför nya stora utmaningar som kräver ett målmedvetet och energiskt arbete från såväl profession som politik.
Vi möts så gott som dagligen av rubriker och beskrivningar av att det saknas läkare och sjuksköterskor, att resurserna är otillräckliga, att vården går med underskott och att kostnaderna skenar. Samtidigt har vården mer resurser än tidigare. Generellt sett finns det sjuksköterskor och läkare i tillräcklig mån. Så varför gnisslar det ändå i systemet?
Vården har i många delar en hög personalomsättning och Region Skåne har inte en tillräckligt bra styrning och uppföljning av hur resurserna används. Regionen har ökat antalet anställda kraftigt, men den vård som produceras ökar inte i samma takt.
Personalen vittnar om att de inte får dagarna att gå ihop och tröttnar. Situationen är inte unik, många landsting brottas med samma problem. När vi träffat och lyssnat av personal och branschorganisationer hör vi behovet av några avgörande åtgärder:
Beslut måste komma närmare personalen.
Ledningen måste ha patienten i fokus, inte organisationen.
Region Skåne måste vara en attraktiv arbetsgivare, hög personalomsättning tar kraftigt på resurserna.
Vi har inte något magiskt trollspö som löser detta på en gång, men vi vill föreslå ett steg på vägen. Det finns exempel på så kallade professionsledda sjukhus i USA och Storbritannien som gett bra resultat för vårdens utveckling. Region Skåne har förutsättningar att testa ett sådant sätt att leda ett eller flera sjukhus och vårdcentraler.
De senaste trettio åren har präglats av många idéer och trender inom ledning av offentliga organisationer. Men inte mycket systematisk forskning har gjorts på andra sätt än de traditionella modellerna att organisera och styra sjukvård.
Att föreslå ett professionslett sjukhus har ett tydligt syfte. Region Skåne bygger vården på gamla strukturer samtidigt som organisationen ska möta helt nya villkor både på arbetsmarknaden och hur patienterna söker vård.
Personalen fungerar inte på samma sätt idag som för trettio år sedan. Anställda vill styra över sin tid, de kan sin profession bättre än någon annan, men har fortfarande inte makten över resurserna att göra det de är ålagda. Den resursen kan ligga så långt bort som sju chefsled.
Med ett sjukhus och ett par vårdcentraler ledda av personalen själv får Region Skåne möjligheten att på ett metodiskt sätt utveckla kunskapen om hur sjukvården kan bedrivas effektivt. Det finns exempel som talar för att både kvalitet och effektivitet höjs när ett sjukhus eller annan vårdenhet leds av en styrelse bestående av professionen.
I grunden är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor mästare på problemlösning. De ställs inför komplexa problem varje dag. De som arbetar på sjukhusen och på vårdcentralerna är de som ser vårdflödet och känner förutsättningarna i personalstyrkan bäst av alla.
Det är sjuksköterskan som måste ha kontakterna till andra vårdenheter för att få patienten vidare, inte en strateg vid ett skrivbord. Det är de som arbetar i huset som snabbast kan anpassa och styra vad som ska göras med resurserna.
Det finns idéer och initiativkraft hos personalen som politiker och ledning måste ta tillvara. Personal som får utvecklas och blir lyssnad till stannar och har utrymme att göra det lilla extra i sitt arbete. Region Skåne ska vara en organisation med utrymme för mångfald. Det ska finnas arbetsplatser som passar för anställdas olika behov.
Möjligheten att söka sig till en organisation där man själv får både ansvara och besluta om resurser kan locka många till den krävande miljö som sjukvården är.
Region Skåne kan bli en föregångare och ta möjligheten att öppna för en modern vård på både patienternas och professionernas villkor. Det är en chans som inte får missas.
Carl Johan Sonesson (M)
regionråd i opposition
Ulrika Heindorff (M)
2e vice ordförande i Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård
Stefan Lamme (M)
2e vice ordförande i Sjukvårdsnämnd Sus och beredningen för framtidens sjukvård
Caroline Wessel (M)
2e vice ordförande i personalnämnden
Gå till toppen