Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Läsartext: Malmö satsar mer än någonsin på cyklandet

Sju av tio är nöjda med Malmö som cykelstad, skriver Jesper Nordlund.Bild: Sven-Erik Svensson
Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.
Svar till Anna-Lena Frick-Petersen, angående insändare den 10 oktober om cykelbana på Bellevuevägen.
Läs också Jag är lycklig efter att ha överlevt ännu en cykeltur
Vi förstår din frustration över situationen som cyklist längs med Bellevuevägen, och delar din uppfattning om att den inte erbjuder ett fullgott alternativ för många cyklister. Trafikmängden är stor, hastigheterna tidvis höga, och busstrafik kan upplevas hotfull och alltför nära. Visst behövs det en cykelbana längs sträckan.
Malmö stad satsar idag mer än någonsin på att bygga ut cykelvägnätet på olika håll i staden. Genom ett bostads- och infrastrukturprogram kallat Sverigeförhandlingen, där Malmö beviljats 25 procent statlig medfinansiering för cykelinfrastruktur, kommer cykelbanor längs med huvudleder och kollektivtrafikstråk byggas ut till en uppskattad kostnad om 570 miljoner kr till år 2031. Då är inte Nobelvägen mellan Spånehusvägen och Dalaplan inräknad, vilken kommer att påbörjas under nästa vår.
Just Bellevuevägen och Major Nilssonsgatan är inte inräknad i Sverigeförhandlingens utbyggnader. Däremot finns den med i vårt Cykelprogram. Sannolikt kommer sträckan att byggas ut med cykelbana någon gång under motsvarande period som Sverigeförhandlingen sträcker sig. Fram till dess att sträckan byggts ut med cykelbana får vi hänvisa cyklister till cykling i blandtrafik på Bellevuevägen, alternativt lokalgator i motsvarande relation eller Gyllebogången.
Vill även ta tillfället i akt att bemöta Kalle Linds krönika från den 10 oktober om Malmö som cykelstad. Missnöjet med Malmö som cykelstad är inte fullt så utbrett som Kalle Lind ger sken av. Enligt en undersökning som gjordes under 2016 är sju av tio cyklister nöjda eller mycket nöjda med Malmö som cykelstad. Det betyder inte att resten är missnöjda. Endast 7 procent av de svarande uttryckte ett missnöje. Givetvis finns all anledning att arbeta för att uppnå ett ännu bättre resultat i kommande undersökningar.
Läs också Om Malmö är världens femte bästa cykelstad – hur usla är då inte världens övriga städer?
Visst är det helt sant att mycket kan bli bättre för cyklister i Malmö. Tyvärr tar det tid att åtgärda gamla synder. Volymen av investering i cykelinfrastruktur som ligger i Sverigeförhandlingen antyder att behoven är stora på många håll i staden, och allt kan inte byggas samtidigt. Vi ser idag resultatet av ett planeringsparadigm från 50-talet och flera efterföljande årtionden där cykelinfrastruktur fick stå tillbaka för bilinfrastruktur.
Arbetet med att hitta tillbaka till en balans i transportslagens utrymmesanspråk i staden är ett pågående arbete, i vilket Malmö är aktivt och framgångsrikt. Malmö prisades bland annat under 2016 för framtagandet av den bästa trafik- och mobilitetsplanen av samtliga europeiska städer. En målsättning i denna mobilitetsplan är att Malmöbor år 2030 ska göra 30 procent av sina resor med cykel, jämfört med dagens 22 procent.
Vår övertygelse är att utvecklingen går åt rätt håll även för cykelns förutsättningar i Malmö. Låt oss komma ihåg att Malmö stad gör väldigt många olika insatser för att förbättra förutsättningarna för stadens cyklister, som utbyggnad av våra idag 520 kilometer cykelväg, bike- and ride-anläggningar vid våra Citytunnelstationer, införande av hyrcykelsystemet Malmö by bike, de väldigt populära cykelskolorna för de som i vuxen ålder inte haft möjlighet att få lära sig cykla, samarbete med Cykling utan ålder, arrangerande av Cykelns dag, med mera.

Jesper Nordlund

Strategisamordnare cykel, Malmö stad
Gå till toppen