Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Familj

Minnesord om Jörgen Ried

Vi har nåtts av budet att Jörgen Ried, tidigare psykiater och klinikchef inom Landskronapsykiatrin, har avlidit. Jörgen blev 87 år.

Jörgen var vår chef fram till 1995 men hade under ett par decennier varit en huvudperson för utvecklingen av en ny psykiatri i Skåne. Under 1970 och -80 talen lades de sista mentalsjukhusen ned och det var en tid för förändring mot ett mer öppenvårdsinriktat och patientcentrerat arbetssätt.
Lund och Helsingborg dominerades av sina respektive mentalsjukhus medan det ”nya” främst representerades av Ängelholm, under Bengt Berggrens chefskap och Landskrona under Jörgens.
Det som präglade Jörgens chefskap var en övertygelse att patienten skulle behandlas med respekt och integritet samt att den personal som arbetade skulle uppmuntras att fortbilda sig och vara delaktiga i vården. Jörgen värnade inte minst om de med lägst utbildning, mentalskötarna.
En förändring av psykiatrin var inte alltid lätt och Jörgens chefskap ifrågasattes, men med kraftfullt agerande från personal, anhöriga och patienter vanns den striden.
Man kan också säga att Jörgen bidrog till att KBT-terapin kom till södra Sverige. När ett behandlingshem för patienter med schizofreni startade 1989 inleddes ett samarbete med professor Carlo Perris från Umeå, den kognitiva terapins nestor i Sverige. Detta ledde så småningom till att Landskrona blev huvudsäte för utbildningen i KBT. Utbildningen överfördes senare till Lunds universitet.
Jörgen startade behandlingshemmet Lindgården 1989 med uppdrag att med KBT-metoder göra det möjligt för patienter med schizofreni, den tyngsta psykiatriska diagnosen, få en kvalificerad behandling i hemlik miljö. Lindgården hade patienter från hela Skåne, då vi var ett av de få behandlingshem för denna patientgrupp i hela Sverige. Tyvärr blåste andra vindar vad gäller behandling och Lindgården lades ner 2003.
Jörgen gjorde en stor insats under sin tid som klinikchef, en chef som var närvarande, intresserad och på våra personalfester kunde bidra med sånger från sitt danska födelseland.
Conny Thorsson
tidigare anställd på Lindgårdens behandlingshem
Gå till toppen