Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Skåne

Kraven på Malmö Airport skärps i ny dom

Swedavia, som driver Malmö Airport, måste fortsätta att utreda hur de kan minska utsläppen i närliggande vattendrag. Det slår Mark- och miljödomstolen fast i en ny dom.

För fyra år sedan beviljades Swedavia ett tillfälligt tillstånd att driva verksamhet på Malmö Airport. Men tillståndet var villkorat. Innan slutgiltigt beslut kunde tas skulle bolaget undersöka och redovisa hur de tänkte minska utsläppen av föroreningar från ban- och flygplansavisningar i vattendragen Fjällfotasjön, Häckebergasjön, Björkesåkraån och Björkåkrasjön.
Swedavia skulle också utreda orsakerna till de förhöjda halterna av kadmium och arsenik i dag- och spillvatten, och komma med förslag på åtgärder.
Malmö airport.Bild: Arkiv
Nu har tidsfristen gått ut men Mark och miljödomstolen kräver fler utredningar av flygplatsen konsekvenser på miljön. Det innebär att Swedavia måste undersöka möjligheterna att ytterligare minska utsläppen vid ban-och flygplansavisningar, men också att de måste se över hur förorening av dagvatten kan undvikas.
I våras dömdes Swedavia att betala 3,3 miljoner i böter till Svedala kommun efter att giftigt brandskum under flera år läckt ut i kommunens reningsverk. Slammet, som tidigare användes som gödning på åkrar, fick då fraktas bort vilket kostade kommunen miljonbelopp.
Höga halter av det giftiga brandskummet har också hittats i fisk från Fjällfotasjön. Både yrkesfiskare och Börringe Kloster AB har pågående tvister mot Swedavia och Trafikverket på grund av flygplatsens miljöpåverkan.
Swedavia tog över driften av flygplatsen 2010, och har sedan dess arbetat aktivt med att spåra källan till föroreningarna, enligt Mark och miljödomstolens dom från i våras.
Gå till toppen