Lund

Läsartext: Översiktsplanen gör att fler kan bo och leva i Lund

Det planeras för 26 000 nya bostäder i Lund till 2040, skriver Björn Abelson (S).Bild: FREDRIK SANDBERG / TT
I en insändare den 29 oktober ifrågasätter Carl Lundberg Lunds nya översiktsplan: planerar vi för bilen och för boende för alla? Översiktsplanen som beskriver hur Lund ska utvecklas till 2040 är ute på samråd till sista november, hoppas fler tycker till.
Läs mer:Ska bilar och ägda bostäder inte ha någon plats i framtidens Lund?
Vi arbetar för ett bilsnålt Lund där det ska vara lätt att välja bort bilen. Bilen är dock viktig för många och måste ha en fortsatt plats i planeringen. Allt färre har körkort och många förväntar sig att leva bra och bekvämt utan att behöva bil.
Många nya bostäder i framtidens Lund föreslås byggas tätt nära bra kollektivtrafik – på Brunnshög med spårvägen, på Västerbro med buss eller spårväg mitt i området, i Källby/Klostergården kring ny järnvägsstation och i Stångby kring stationen. Andra nya bostäder skapas inne i stadsdelar och tätorter med god tillgång till service, handel och kollektivtrafik.
Översiktsplanen avgör inte om bostäder ska vara hyres-, bostads- eller äganderätter. Nu byggs mycket och tuffa krav på dem som vill låna gör att färre kan köpa bostad, resultatet är att det byggs många hyresrätter. Även aktörer som brukar bygga bostadsrätter bygger hyresrätter. Om några år kan det ändras och det blir än fler bostads- eller äganderätter.
Vi bygger varierande i Lund med olika lägenhetstyper och en blandning av upplåtelseformer och ägare, så faran för nya segregerade problemområden känns mycket liten. Utmaningen är tvärtom att skapa goda förutsättningar för alla att bo i Lund. Unga ska kunna hitta egen bostad, äldre ska kunna flytta från villan och förälskade ska kunna hitta en ny bostad att flytta till.
Översiktsplanen gör att fler kan bo, arbeta, studera och leva i Lund. Vi planerar för 26 000 nya bostäder i Lund fram till 2040, med plats för minst 50 000 nya Lundabor. Samtidigt möter vi klimat- och miljökraven och sparar på den värdefulla jordbruksmarken.
Jag förstår Carl Lundbergs oro. Det är inte självklart att både bygga många bostäder och inte göra om miljonprogrammets misstag, men med bred politisk uppslutning försöker vi skapa ett Lund med plats för alla även i framtiden.

Björn Abelson (S)

Ordförande byggnadsnämnden i Lund
Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen