Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: "Faran är att det viktigaste hamnar i skymundan; hur illegal pengatvätt och olaglig skatteflykt kan minskas."

Att den omfattande skatteflykt som Paradisdokumenten visar har kunnat existera är till stor del en effekt av en ovilja hos skattemyndigheter runt om i världen att samarbeta för att få bukt med problemen. Det skriver Fredrick Federley (C), Europaparlamentariker.

På Malta kan rika utlänningar lagligt bilda bolag med väldigt låg skatt - en lucka som omkring 2000 förmögna svenskar utnyttjar. Paradisdokumenten visar att en av dem är ordföranden för Svenskt Näringsliv, Leif Östling.Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT
De läckta Paradise papers som visar hur toppolitiker, världsartister, näringslivstoppar och privatpersoner undviker att betala skatt, har den senaste veckan spridits över världen. I den svenska debatt som följt på avslöjandena har fokus främst legat på skattemoral. Men betydligt viktigare är att den lagstiftning som redan finns i EU följs av alla unionens länder.
Vid en internationell jämförelse är inte skattesmitningen i Norden så stor. Medelskandinaven smiter undan 3 procent av sin skatt, visar ny forskning från Berkeleyuniversitetet. Men enligt Skatteverkets bedömning undanhålls ändå drygt 40 miljarder kronor i svensk skatt via skatteparadis.
De 13,4 miljoner dokument som ingår i Paradisläckan vittnar om stora luckor när det gäller möjligheten att komma åt skattesmitning. Det är dessa luckor som lockar människor att placera kapital i länder och territorier som har extremt hög banksekretess och låg eller ingen skatt.
Paradisdokumenten innehåller allt från ekonomisk brottslighet till sådant som är fullt lagligt. Där finns pengatvätt, som används för att stödja organiserad brottslighet och terrorism, där finns skatteflykt, där både företag och privatpersoner olagligt undgår att betala skatt och där finns fullt laglig skatteplanering där det snarare är en fråga om moral. Svensk debatt har de senaste dagarna framför allt handlat om det sistnämnda. Faran med det är att det som är viktigast hamnar i skymundan; hur illegal pengatvätt och olaglig skatteflykt kan minskas.
Det finns redan idag omfattande Europeisk lagstiftning, både emellan medlemsländer och länder utanför EU, som begränsar möjligheterna att komma undan skatt. Problemet är att reglerna inte följs i stora delar av unionen och att samarbete och informationsutbyte länder emellan sker i alltför liten omfattning. Det är också något den granskningskommitté som EU-parlamentet tillsatte efter Panamaläckan 2015 kom fram till.
Att den omfattande skatteflykt som Paradisdokumenten visar har kunnat existera är till stor del konsekvenser av en ovilja hos skattemyndigheter runt om i världen att samarbeta för att få bukt med problemen. Minst elva EU-lagar som reglerar skatteflykt och pengatvätt efterlevs inte av unionens medlemsländer. Det är oacceptabelt. De länder som inte följer dessa lagar måste dömas till böter.
EU har en viktig roll att spela i arbetet mot skatteflykt och penningtvätt. Men då måste fokus ligga på att se till att alla medlemsländer också samarbetar och följer de regler som redan finns. Annars lär nya läckor och skandaler komma fram i ljuset via avslöjanden som Panamaläckan och Paradisdokumenten.

Fredrick Federley

Fredrick Federley (C) är Europaparlamentariker.
Läs mer: Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Läs alla artiklar om: Paradisläckan
Gå till toppen