Lund

Läsartext: Skrämmande bild av ett Lund där alla ska likriktas

Lunds framtid ska inte handla om att siste man eller kvinna släcker ljuset, skriver Philip Sandberg (L).Bild: Bengt Arvidson
På ett sätt var det ändå en lättnad att läsa insändaren av Grön Ungdoms ordförande i Lund, Klas Sivén. Den ger nämligen en ärlig bild av hur de rödgröna vill att framtidens Lund ska se ut. Det ska alltså inte vara möjligt att äga sin bostad. Då får man flytta till en annan kommun istället. Skälet är att det är fult att äga och att alla ska bo i hyresrätter. Vi liberaler tycker istället att vi ska fokusera på individen. För olika människor passar olika boendeformer olika bra. I en fas i livet kan en hyresrätt vara det bästa, i en annan fas en bostadsrätt.
Läs mer:Lund – en stad som är till för människan
Som liberal vill man inte skapa nya hinder, tvärtom riva hinder för att öka medborgarnas frihet. Att bygga bostadsrätter och villor gör att flyttkedjor startar, att fler kan göra bostadskarriär och att motverka segregation. Dessutom frigörs hyresrätter till dem som behöver dessa allra mest. Det kan handla om studenter eller äldre som inte längre vill bo kvar ensamma i en stor villa. Att inte alls bygga bostadsrätter och villor leder till att vi tappar i skattekraft och att vi har mindre resurser till vår gemensamma välfärd så som skola och omsorg.
Miljöpartiets Klas Sivén menar även att bilen bara är en symbol för ”priviligierade medelklassmän” och att den därför måste motarbetas. Ingenstans i sin text visar han förståelse för alla dem som är beroende av bilen på grund av en funktionsnedsättning eller begränsad rörelseförmåga, de som bor i mindre tätorter utan tät kollektivtrafik eller de småbarnsföräldrar som har svårt att få vardagspusslet att gå ihop. Vi måste ge Lundaborna goda förutsättningar att agera klimatsmart i sin vardag och främja kollektivtrafik, cykel och gång. Det råder det ingen tvekan om. Men att driva en politik som gör bilarna till den främsta syndabocken, oavsett hur mycket eller lite de släpper ut, riskerar att bli kontraproduktivt. Dessutom är många av våra företag och en stor del av handeln ofta beroende av framkomlighet via bil.
Sivén verkar tycka att det är obegripligt att människor vill äga sin bostad. Men överlåt det beslutet till Lundaborna själva. Vi liberaler kommer alltid att vara en röst för att det ska löna sig med utbildning, ansvar, erfarenhet, ambitioner och göra rätt för sig. Det handlar om att sätta individen före systemet, inte tvärtom. Lunds framtid ska inte handla om att siste man eller kvinna släcker ljuset. Tvärtom, framtidens Lundabor ska kunna forma sitt liv så att just deras dröm blir verklighet.

Philip Sandberg (L)

Oppositionsråd i Lunds kommun
Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen