Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Allt färre SFI–elever klarar studierna. Klassrummen är överfulla och bristen på behöriga lärare stor.”

Vill regeringen på allvar ge människor en andra chans till ett nytt liv i Sverige måste rimliga förutsättningar säkras. Det skriver Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

Kronprinsessan Victoria på besök i en SFI-klass. En undersökning som Lärarförbundet gjorde tidigare i år visar att lärarna inom vuxenutbildningen både på komvux och SFI har för mycket att göra, skriver artikelförfattaren.Bild: JANERIK HENRIKSSON / TT
De som kommer till Sverige måste få goda chanser till en bra framtid. Att de får möjlighet att lära sig det svenska språket är en grundläggande förutsättning. Men idag vittnar många lärare i svenska för invandrare, SFI, om att allt färre elever klarar studierna. Klassrummen är överfulla och bristen på behöriga lärare är stor. Bland annat från Lund och Malmö kommer larmrapporter.
Skolverkets statistik visar att bara 65 procent av dem som började på SFI 2014 hade slutfört någon kurs vid 2016 års utgång.
En undersökning som Lärarförbundet gjorde tidigare i år visar att lärarna inom vuxenutbildningen både på Komvux och SFI har för mycket att göra och att tiden inte räcker till. Endast 7 procent av lärarna anser att de alltid har tillräcklig tid för att planera och följa upp undervisningen.
Fyra av tio SFI-lärare uppger att de arbetar på en skola som tar emot nya elever en gång i veckan.
Enligt lagen ska personer som omfattas av lagen om etableringsinsatser få SFI-utbildning så snart som möjligt och kunna påbörja den inom tre månader om det inte finns särskilda skäl.
Kraven på kort väntetid gör att SFI-klasserna hela tiden fylls på med nya elever, något som försvårar undervisningen. Dessutom tar den administration varje ny elev medför tid från lärarnas pedagogiska uppdrag.
Att elever snabbt kan börja på SFI är viktigt, men inte till priset av att utbildningens kvalitet urholkas och att lärarna får en ohållbar arbetssituation.
Såväl regeringen som de kommunala och fristående arbetsgivarna måste ta sitt ansvar och ge både elever och lärare inom SFI bättre förutsättningar. För detta behövs satsningar lokalt och nationellt som minskar lärarnas arbetsbelastning, höjer lönerna och ökar SFI-lärarnas karriärmöjligheter.
Riksdagen måste också ändra reglerna för hur ofta nya elever kan skrivas in på SFI till högst en gång per månad.
Bristen på behöriga lärare behöver mötas med långsiktiga insatser. Andelen legitimerade lärare inom SFI sjunker samtidigt som behoven ökar. Mot den bakgrunden är det anmärkningsvärt att regeringens insatser för att öka läraryrkets attraktivitet – till exempel Lärarlönelyftet – inte omfattar lärare inom vuxenutbildning och SFI. Det finns också relativt få så kallade karriärtjänster i form av förstelärare inom vuxenutbildningen.
Regeringen bör ompröva kommunernas möjlighet att lägga ut hela eller delar av sin vuxenutbildning och SFI på entreprenad via upphandling. Det tenderar att skapa osäkra anställningar för lärare, kortsiktiga lösningar kring lokaler och kursupplägg, samt uteblivna satsningar på löner och kompetensutveckling.
Av någon anledning har vuxenutbildningen, där SFI ingår, inte prioriterats så som den borde. Det måste det bli en ändring på. Vuxenutbildning är en unik möjlighet att ta igen studietid och kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Vill regeringen på allvar ge människor en andra chans måste rimliga förutsättningar säkras.

Johanna Jaara Åstrand

Johanna Jaara Åstrand är ordförande för Lärarförbundet.
Läs mer: Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen