Lund

Skolinspektionen utreder bristande elevhälsa på två skolor

Skolinspektionen, SI, ska nu utreda om två grundsärskolor i Lund saknar elevhälsoteam och elevhälsa.

Inspektionen har fått in uppgifter om att det ska ha varit så under drygt en termin. Skolorna tvistar, enligt en anmälan till SI, med Lunds skolors resurscentrum om vems ansvar det är att bemanna teamen och varifrån pengarna till detta ska tas.
Gå till toppen