Åsikter

Läsartext: Snart dominerar kvinnorna boklistorna

Den dag är troligen inte alltför långt borta då även litteraturlistorna domineras av kvinnor, skriver Per-Axel Janzon.Bild: Lars Brundin
"Akademin präglas av manlig hegemoni vilket innebär att mannen är normen", skriver den förra sociologistudenten Clara Cederholm i Sydsvenskan den 12 november. På sociologiska institutionen i Lund finns en "osynlig institutionaliserad patriarkal struktur", menar hon, och nu gläds hon åt att det uppenbarligen är annorlunda på statsvetenskapliga institutionen. Där gör man sitt bästa för att minst 40 procent av kurslitteraturen ska vara skriven av kvinnor, till och med till priset av att man får ta upp böcker på litteraturlistan som inte har med det aktuella ämnet att göra. Så är det inte på sociologen i Lund om man får tro Clara Cederholm.
Läs mer:Hur ska vi kunna tolka samhället när vi bara gör det ur ett perspektiv?
Men hur ser då den manliga hegemonin och den osynliga patriarkala strukturen ut på sociologen? Jag har själv inte studerat där och därmed är det ju svårt att ha en klar uppfattning. Men tittar man på institutionens hemsida ser man att en klar majoritet av institutionens personal är kvinnor. Bland doktoranderna är två tredjedelar kvinnor. Det låter inte precis som manlig hegemoni. Kan det till och med finnas en könsmaktsordning på institutionen som gör att män inte känner sig välkomna? Nja, kanske inte. Bland professorerna är en klar majoritet män och de borde ju ha en del att säga till om. Så ser det för övrigt ut på de flesta humanistiska och samhällsvetenskapliga institutioner idag. De domineras av kvinnor men högst upp i toppen är det fortfarande mest manliga professorer. Det finns nämligen en viss tröghet i systemet eftersom en professorstitel inte är något man blir fråntagen när man väl är utnämnd. Professor är man på livstid och bläddrar man igenom universitets personallistor så hittar man många manliga professorer som är både 70 och 80 år gamla.
Så varför är det då så få manliga doktorander? Och tycker Clara Cederholm själv att det överhuvudtaget är ett problem? Skulle hon själv gärna avstå från en doktorandtjänst för att på så sätt bidra till ett mer jämställt universitet? Borde man ha en policy om minst 40 procent manliga doktorander? Själv tror jag inte det. Det bli nog mest rättvist om den som är mest meriterad får den tjänst som utannonseras, oavsett vad hen har för kön. Att det ser så ojämlikt ut som det gör beror nog mer på de könsmaktsordningar som finns längre ner i skolsystemet. Flickor får helt enkelt bättre betyg i gymnasiet och de har därmed, som grupp, lättare att satsa på en akademisk karriär.
Kanske förhåller det sig på ett liknande sätt när det gäller institutionernas litteraturlistor? Problemet är kanske inte att det finns en manlig hegemoni som propsar på att det bara är manliga författare som ska läsas? Problemet är kanske att de flesta sociologiböcker som skrivits de senaste 100 åren är skrivna av män? Under en tid då män dominerade universiteten uppifrån och ner och andelen framstående kvinnliga forskare var liten?
Det finns så klart en risk att vissa perspektiv försvinner om de flesta författare har samma kön. Men egentligen handlar ju det mer om vad som faktiskt står i kursböckerna och inte om vilket kön författaren har. Till och med en man kan ha ett tydligt feministiskt perspektiv och en kvinna kan vara konservativ och skeptisk till feminism. I så fall är ingen lösning att gradera böcker efter författarnas könstillhörighet om det är just ett feministiskt perspektiv man är ute efter. Särskilt inte om man dessutom anser att könstillhörighet är en social konstruktion. En bra kursbok är väl en bra kursbok oavsett vem som har skrivit den? Och med tanke på hur könsfördelningen ser ut bland dem som inleder en akademisk karriär i sociologi idag så är nog inte den dag alltför långt borta då även litteraturlistorna domineras av kvinnor. Det kommer helt enkelt finnas färre män än kvinnor som skriver intressanta böcker i sociologi.

Per-Axel Janzon

Journalist
Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen