Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Åsikter

Läsartext: Nätläkarbolagen är giriga och bryter etiska regler

Ofta står läkaren i patientens hemmiljö med stetoskop om halsen i reklamen, skriver Herman Holm.Bild: Claudio Bresciani/TT
Svar till Min Doktor och Kry, Sydsvenskan den 21 november.
Läs mer: Det är en myt att vård via video kostar mer pengar
Läs mer: Det finns potential att spara miljarder när läkare och patienter möts digitalt
Jag har erhållit smittskyddsläkarnas i Region Jönköping granskning av journalmaterialet från Kry och Min Doktor. En övergripande anmärkning var att ”journalanteckningarna i många fall var summariska”. Man godtog att patienten riktar telefonen mot sin gapande mun och själv känner över sina körtlar i stället för att läkaren med hjälp av lampa och spatel lyser ner i halsen och med van hand känner över lymfkörtlar. Vid kontroll visade sig 82 procent av antibiotikaförskrivningen vid halsfluss samt 70 procent vid lunginflammation vara felaktig. Bättring är utlovad, men de ännu inte publicerade granskningarna under hösten tyder inte på förbättring.
Fram till årsskiftet 2016/17 debiterades hemlandstingen 2 200 kronor för varje virtuellt besök. Man hänvisade till att det rörde sig om utomlänsbesök var i världen än patient och läkare befann sig. Under 2016 fakturerades det för sammanlagt 36 miljoner kronor för dessa besök enligt Jonatan Vincent, controller i Region Jönköping. Hemlandstingen protesterade och priset förhandlades i omgångar ner till 1 200 och senare 650 kronor. Det finns ett namn för detta beteende – girighet – som bekant en av de sju dödssynderna.
I reklam ställer läkare upp på bild – som regel med stetoskop runt halsen i patientens hemmiljö som om de hoppat ut ur telefonen. Vi läkare har kommit överens om 19 läkaretiska regler. Jag menar att bolagen bryter mot nio av dessa. Kanske mest tydligt mot ”läkaren ska avhålla sig från påträngande marknadsföring och från att på annat sätt fästa uppmärksamhet på sig själv eller sin läkargärning”
Nätläkarbolagen vill jämföra sig med en vårdcentral där besöken kostar 1 700 kronor. Köp en vårdcentral, anställ läkare, sjuksköterskor och annan personal och sätt igång – välkommen till konkurrens på lika villkor.
För närvarande kommer primärvården att dräneras på många miljoner. Kostnaderna i riket har på ett år gått från 37 (2016) till 116 miljoner (till och med september 2017). Vilka kommer konsekvenserna bli? Frågan till politiker och beslutsfattare är hur man utan kostnadstak alls tillåter denna överföring av medel till privata vårdgivare de helt saknar kontroll över.
Både Kry och Min doktor framför argumentet att deras verksamhet frigör resurser för den fysiska vården. Det är ännu inte visat, vare sig i Sverige eller internationellt, att digitala besök ersätter traditionella besök. De studier som finns pekar istället på att denna vårdkonsumtion tillkommer utöver den vanliga vården.
Det finns flera anmälningar till IVO som utövar tillsyn. Detta samt den helt oreglerade överföringen av gemensamma medel till en i mina ögon oseriös verksamhet borde räcka för modiga politiker att fatta beslut om att säga nej.

Herman Holm

Läs mer: Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen