Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Utlänningskontroller ska bli mer effektiva

Upp till 50 000 personer bedöms i dag vistas i Sverige utan tillstånd. Polisen föreslås nu få kroppsvisitera, fotografera och ta fingeravtryck vid inre utlänningskontroller.

Enligt den så kallade återvändandeutredningen finns det i dag mellan 20 000 och 50 000 personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Och antalet bedöms öka.
Utredningen konstaterar att polisens så kallade inre utlänningskontroller är viktiga. Den pekar bland annat på att de kan förhindra terroristdåd eller annan grov brottslighet.
Kontrollernas anses också vara en "viktig pusselbit" för att få fler tillståndslösa utlänningar att återvända. Utredningen pekar på att många tillståndslösa lever under svåra omständigheter i Sverige och att ett återvändande är bättre för dem.
För att de inre utlänningskontrollerna ska bli mer effektiva läggs nu flera förslag fram som har beställts av regeringen.
Utredningen föreslår att polisen ska ha rätt att kroppsvisitera personer som vid en inre utlänningskontroll inte kan visa att de har rätt att vistas i landet. Polisen ska också få rätt att ta med sig personen för fotografering och för att ta fingeravtryck om han eller hon inte medverkar till att klarlägga sin identitet.
Fingeravtryck föreslås också få tas på barn som är fyllda sex år. I dag går gränsen vid 14 år.
Utredningen säger dock av integritetsskäl nej till att även tillåta DNA-prov.
Polisen har i dag rätt att under vissa omständigheter ta fingeravtryck och fotografera vid utlänningskontroller, men utredningen anser at det behövs ett förtydligande i lagen.
Kroppsvisitation får i dag i regel bara genomföras vid inresa i Sverige eller i samband med brottsmisstankar.
Polisen har även önskat att få göra husrannsakan i bostad eller plats där den kontrollerade brukar befinna sig i jakt på identitetshandlingar. Orsaken är att tillståndslösa personer sällan bär id-handlingar på sig.
Polisen har även velat få möjlighet att leta efter digitala uppgifter, framförallt i mobiltelefoner, för att kunna identifiera den kontrollerade.
Utredningen säger dock nej till husrannsakan och avstår från att ta ställning till att tillåta eftersök av digitala uppgifter.
Utredningen föreslår också att de regler som förra året infördes för att stävja missbruk av svenska pass även ska gälla för främlingspass och uppehållstillståndskort som utfärdas av svenska myndigheter.
De föreslagna åtgärderna bedöms göra de inre utlänningskontrollerna effektivare och få fler tillståndslösa personer att återvända till hemlandet samt leda till "påtagliga förbättringar" ur ett säkerhetsperspektiv.
Utredningen konstaterar att oklar identitet är ett stort problem när det gäller asylsökande. Mellan 2011 och 2016 saknades passhandling i mellan 81 och 91 procent av fallen när asylansökan gjordes.
Fakta

Inre utlänningskontroll

Inre utlänningskontroll innebär att polisen kontrollerar personers rätt att vistas i Sverige vid till exempel arbetsplatsinspektioner och fordons- och förarkontroller eller om det finns andra anledningar till kontroll.

Att kontrollera någon på basis av etnisk profilering är däremot förbjudet.

Gå till toppen