Lomma

Beskedet från Attendo: vill inte längre driva hemtjänsten i Lomma

Vårdföretaget Attendo meddelar att man inte längre vill driva hemtjänsten i Lomma kommun. Avtalet förlängs därför inte. Frösunda vill däremot gärna fortsätta sköta de fyra äldreboenden man har i kommunen, trots den hårda kritiken man fått från både äldre, anhöriga och politiker.

Sedan våren 2016 har Attendo skött hemtjänsten i Lomma och Bjärred. Nu vill företaget inte förlänga sitt avtal med kommunen.Bild: Tom Wall
För knappt två år sedan, i mars 2016, trädde nya avtal i kraft som innebar att Attendo nu stod som ansvarig för Lomma kommuns hemtjänst. Frösunda skulle bedriva äldreomsorg på fyra boenden. Avtalen skulle gälla i tre år med chans till förlängning.
Ända sedan starten har kritiken mot de båda företagen varit skarp. Anhöriga, personal och äldre har vittnat om dåliga arbetsförhållanden, bristande vård och allmänt kaos i verksamheterna.
Inom två veckor ska kommunen nu fatta beslut om ifall man vill förlänga med vårdföretaget efter att avtalen går ut den siste februari 2019. Men nu har Attendo föregått kommunen och själv meddelat att man inte vill teckna något nytt avtal.
– Vi bedömer att det saknas sunda ekonomiska villkor och långsiktiga förutsättningar för att driva en verksamhet med den kvalitet som vi eftersträvar, säger Hannes Kataja, presschef på Attendo.
Hur har förutsättningarna förändrats sedan 2016?
– Det har jag inte fått någon information om. Men vi har gjort bedömningen att det saknas sunda ekonomiska villkor och långsiktiga förutsättningar för vår verksamhet, säger Hannes Kataja.
Attendo kommer att sköta hemtjänsten i Lomma och Bjärred som vanligt fram till dess att kontraktet går ut om drygt ett år.
Läs mer:Högste ekonomichefen på Frösunda praoade på vårdboende
Just nu genomför kommunen en utredning för att se om Attendo och Frösunda har följt de avtal man först skrev under. Frösunda har under de senaste året satt in flera åtgärder för att förbättra sin verksamhet och vill se en förlängning. När kommunens utredning är klar ska politikerna i socialnämnden bestämma om det blir så eller inte.
Vad är din reaktion på Attendos besked?
– Jag tycker att det är jättetråkigt, säger nämndsordförande Sofia Forsgren Böhmer (M).
Kommer ni att försöka hitta en ny utförare?
– Det är för tidigt att säga något om det nu, men avtalet gäller fram till mars 2019 så vi har gott om tid på oss att lösa det.
Är ni nöjda med Attendos arbete de senaste åren?
– Till en början gick det ganska bra, men har varit några incidenter nu på senare tid. Men jag vill inte uttala mig så mycket om det förrän vår avtalsuppföljning är avklarad.
Socialdemokraterna i Lomma vill inte att Frösunda ska få förlängt avtal. Vill ni i Moderaterna se en förlängning?
– Jag vill inte föregå nämndens beslut. Jag kommer dessutom inte vara med och fatta det beslutet, säger Sofia Forsgren Böhmer.
Då hon anlitar Frösunda privat är hon inte med och fattar beslut som gäller företaget i nämnden.
Läs alla artiklar om: Äldreomsorgen i Lomma
Gå till toppen