Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Huvudledare

Ledare: Signalfel när regeringen vill straffa sexköp i utlandet.

I väntan på kunder.Bild: Dita Alangkara
Regeringen har bestämt sig för att köp av sexuella tjänster utomlands ska straffas – även om det sker i länder där sexköp och prostitution är fullt lagligt.
"Det är helt enkelt fel att köpa sex", säger justitieminister Morgan Johansson (S) till Ekot.
Även om så är fallet – har inte svensk polis bättre saker för sig än att utreda sexköp i Tyskland eller Thailand? Till exempel alla de tusentals sexbrott som begås i Sverige?
Regeringen har med sig Vänsterpartiet, om det nu inte snarare är Vänsterpartiet som driver regeringen framför sig. Men det rödgröna blockets egna mandat räcker inte för att få igenom en lagändring i riksdagen. Hoppet står till Kristdemokraterna, som tidigare visat intresse för ett förbud.
Hur som helst: på torsdagen överlämnades ett lagförslag till lagrådet för granskning.
Den som begår ett brott utomlands kan bli straffad för detta i Sverige. Men det förutsätter normalt att gärningen är ett brott inte bara i Sverige utan också i det land där den utfördes. Detta kallas principen om dubbel straffbarhet.
Det finns sexualbrott där undantag från principen om dubbel straffbarhet gjorts. Gemensamt för dessa undantag är dock att de avser brott som begåtts mot någon under 18 år.
En förutsättning för att göra avsteg från principen om dubbel straffbarhet är – eller har varit – att det finns en internationell samsyn om att gärningen, i detta fall köp av sexuella tjänster av vuxna, bör vara kriminaliserad.
En sådan bred enighet finns inte idag och det var också det främsta skälet till att regeringens egen utredare så sent som förra året avrådde (SOU 2016:42) från kriminalisering av sexköp utomlands.
Men justitieminister Johansson låter sig inte nedslås. Istället vänder han på detta argument. Att det inte finns någon samsyn blir istället till ett skäl att ändra lagstiftningen.
"För att det ska bli internationell samsyn, för att saker och ting ska förändras internationellt, så måste ibland enskilda länder gå före", resonerar Johansson.
Sådan symbolpolitik kan dock vara ett tveeggat svärd. Att göra avsteg från principen om dubbel straffbarhet sänder också signaler. Börjar principen luckras upp kan andra länder i sin tur börja döma såväl svenska som egna medborgare för handlingar i Sverige som är fullt lagliga här, exempelvis att göra abort.
Med tanke på hur konservativa ideologiska krafter med en lika konservativ kvinnosyn stärker sin ställning i Europa – Polen och Ungern är två exempel – är detta en risk som bör tas med i beräkningen.
Så särskilt stor praktisk effekt kommer en lagändring knappast att få. Det verkar inte ens Morgan Johansson tro.
Att utländsk polis skulle lägga ner någon energi att tala om på att utreda något som inte är ett brott i deras land är osannolikt. Eller som det konstateras i ovan nämnda utredning: "det kan antas att polis respektive åklagare inte kan förväntas få fullt biträde av utländska myndigheter för utredning av ett brott som i de flesta länder inte är kriminaliserat".
Och en svensk polis i kris, en polis som idag lägger utredningar om misstänkta våldtäkter och grovt våld på hög för att åtminstone hinna med att utreda alla fall av dödligt våld, lär knappast ha tid att bringa klarhet i något som kanske hänt på andra sidan jordklotet.
Förra året anmäldes 20 300 sexualbrott i Sverige. 6 720 av dessa rubricerades som våldtäkt. Sedan 2005 har andelen kvinnor som i Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning uppger att de utsatts för sexualbrott ökat från 1,6 procent till 4,1 procent.
Risken att åka fast minskar. Andelen personuppklarade våldtäktsbrott – alltså de ärenden där en misstänkt person har bundits till brottet – har efter en topp 2009 på 31 procent minskat till 11 procent.
I ett sådant läge väljer den feministiska regeringen att bedriva symbolpolitik.
Snacka om att sända fel signaler.
Gå till toppen