Vellinge

Planerna för norra infarten i Vellinge skjuts upp

Planeringen för utbyggnaden av norra infarten och det nya stråket som ska leda trafiken direkt in mot Vellinge centrum har pågått i fem år. Nu skjuts det fram lite till. Anledningen: flera partier kräver att trafiksäkerheten i förslaget utreds grundligare.

Bebyggelsen söder om norra leden utgörs idag huvudsakligen av industrier. Enligt det förslag till ny detaljplan som i veckan togs upp i kommunfullmäktige ersätts dagens trevägskorsning vid rampen från E6 med en rondell. Därefter anläggs den nya huvudgatan söderut mot Perstorpsgatan – och ytterligare en rondell. Planen möjliggör också en ny lokalgata västerut till Kompanigatan.
På den avsmalnande centrumgatan ska bussar få köra, men tung trafik är bannlyst. Träd planteras i en grönyta (tänkt att utformas som en slags växtbädd) vilken avskiljer vägbanan från en ny gång- och cykelväg på den östra sidan om det nya stråket.
Beräkningen är att projektet kommer att kosta mellan 15–20 miljoner.
Förhoppningen var att bygget skulle kunna starta inom två år – och vara klart 2020. Men när den nya detaljplanen togs upp i kommunfullmäktige yrkade mer än en tredjedel av ledamöterna på återremittering.
Knäckfrågan är, som Sydsvenskan tidigare berättat, om det ska finnas en eller två filer i rondellen vid norra infarten. Både Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Nya Listan och Sverigedemokraterna kräver att trafiksäkerheten ska utredas grundligare. Det betyder att frågan får vila till nästa fullmäktige.
– Vi vill se en liknande rondell som i Höllviken. Det är oklart hur konsulten har beräknat kapaciteten för nuvarande trafiksituation efter hur utbyggnaden av de nya bostadsområdena österut kommer att påverka situationen, har Björn Axtelius (S) sagt till Sydsvenskan i en tidigare intervju.
Mer nyheter från Vellinge hittar du på Här i Vellinge.
Gå till toppen