Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Socialnämndens nedskärningar medför ”allvarliga risker”

Socialförvaltningen bedömer riskerna som allvarliga, när stödet till utsatta människor med nedsatt arbetsförmåga ska minskas. Socialnämnden behöver spara nära 4,4 miljoner.

Socialdirektör Annika Pettersson.Bild: Ingemar D Kristiansen
Nära 3,4 miljoner kommer att sparas 2018, då kommunen väntas avveckla sitt engagemang i arbetsmarknadspolitiska åtgärder som tvåårig OSA-anställning (Offentligt skyddad anställning) och ettårig SAS-anställning (Särskilt anställningsstöd till funktionsnedsatta och långtidsarbetslösa). Från och med 2019 då, åtgärderna upphört, innebär det en årlig besparing på närmare 4,9 miljoner.
– Det finns ingen lag som säger att kommunen behöver göra det här. Det är en frivillig verksamhet. Ändå är det oerhört viktigt. Men när vi har tittat på alla våra arbetsmarknadsåtgärder har vi bedömt att det varit lägst risk att ta bort det här, säger socialdirektör Annika Pettersson.
Under nästa år minskar OSA-jobben från 25 till åtta platser och SAS-jobben från tio till tre platser.
Mest berörda av nedskärningen är femton personer som lovats en tvåårig anställning hos en offentlig arbetsgivare, men som nu tvingas sluta.
När socialförvaltningen gjort en riskbedömning inför förändringen slås det fast att konsekvensen är en risk för oro och psykosocial ohälsa bland de berörda.
Det bedöms också att det finns en risk för att de istället behöver söka försörjningsstöd.
De anställda ska förberedas inför förändringen.
– Våra arbetsmarknadskonsulenter kommer att göra upp handlingsplaner med dem, säger Annika Pettersson.
Den återstående miljonen som måste sparas nästa år klaras genom en förändring av bidragen till föreningarna. Som Sydsvenskan tidigare berättat satsar Lund på Idéburet offentligt partnerskap och går in i närmare samarbete med några föreningar. Samtidigt blir andra som tidigare fått pengar blir helt utan bidrag. Det minskar socialnämndens kostnad med 400 000 kronor per år.
De sista 600 000 kronorna som krävs för att socialnämnden ska klara det kommunala sparbetinget löses genom att tekniska nämnden bidrar till kostnaden för arbetsledning inom Kretsloppsgruppen. Den sysselsätter ett 30-tal personer, som bland annat sköter parker och så här års ser till att Lund blir upplyst och pyntat till jul.
Beslut om nedskärningarna ska fattas vid socialnämndens möte den 13 december.
Gå till toppen