Lund

Läsartext: Varför planterar man buskar inne bland buskarna?

Hur blir det med discgolfen om buskarna blir ännu tätare, undrar Kristina Jönsson.Bild: Kristina Jönsson
Lunds kommun har inga pengar till skola, äldrevård och sjukhus, men sätta buskar inne bland redan etablerade buskar, samt träd i fina gräsmattor har de råd med.
Jag brukar gå längs Hardebergaspåret varje dag och den senaste veckan har de grävt upp gräsmattorna, grävt inne i buskarna och sågat ner ett stort fint träd, bara för att sätta nya träd och buskar. Detta tycker jag är ett jätteslöseri med pengar som kunde använts där de behövs mest i stället, till exempel inom sjukvård, äldrevård och skola. Varför vill man ha ännu fler buskar inne i buskarna?
Vi brukar spela discgolf där på somrarna och om discen hamnar i buskarna har man jättesvårt att hitta den. Hur skall det då bli nu när de förtätar buskarna ännu mer? Till vilken nytta? Man kommer ändå aldrig att se de nysatta buskarna när det är löv och täta buskar runt om.

Kristina Jönsson

Svar:

Längs Hardebergaspåret, strax väster om E22, ligger en trevlig liten park från 1950-talet. Elias Fries park sträcker sig söderut längs en bäckfåra kantad av bland annat flera äldre fruktträd.
Parken restaureras hösten 2017 som en del i Lunds kommuns arbete med att framtidssäkra våra parker. Åtgärderna innebär gallring, röjning och nyplantering, men också att gångvägar och sittplatser förnyas.

Lars Brobeck

Parkintendent, Lunds kommun
Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen