Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Elev kan få skadestånd för kränkningar i skolan

Vid över 20 tillfällen blev en elev utsatt för olika former av kränkande behandling i sin skola. Nu kräver Barn- och elevombudsmannen att Lunds kommun betalar 30 000 kronor i skadestånd till eleven.

De anmälda kränkningarna inträffade för flera år sedan på en skola i Lunds kommun. Enligt en utredning som Skolinspektionen gjorde 2016 var eleven utsatt för olika former av kränkningar från andra elever under både låg– och mellanstadiet. Det handlade bland annat om slag, sparkar, knuffar och sårande tillrop.
Skolledningen kände till vissa av kränkningarna och hade flera samtal med eleven samt vidtog åtgärder som schemaändringar och personaltillskott på rasterna för att förhindra fler incidenter.
Från skolans håll menade man också att det i många av fallen inte handlade om kränkningar, utan om konflikter mellan elever som löstes på plats genom samtal.
Skolinspektionen ansåg trots det att skolan hade brustit i sina skyldigheter att anmäla, utreda och försöka stoppa kränkningarna. Dock vidtog man inga åtgärder mot skolan eftersom eleven inte längre gick kvar där när utredningen var klar.
Istället överlämnade Skolinspektionen ärendet till BEO som nu, för elevens räkning, kräver Lunds kommun på 25 000 kronor i ersättning för kränkningarna och ytterligare 5 000 kronor i ersättning för sveda och värk.
Gå till toppen