Annons

Annons

Annons

opinionMalmö

Aktuella frågor
”Malmö universitet kan bidra med ny kunskap som kan motverka populism och polarisering.”

På Malmö universitet kommer 70 procent av studenterna från studieovana miljöer. Motsvarande siffra för Lunds universitet är 30 procent. Det skriver Kerstin Tham, rektor för Malmö universitet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Malmö universitet är landets yngsta universitet. Den 31 augusti fyller lärosätet 20 år. Det firar vi med en folkfest på Universitetsholmen, skriver Kerstin Tham.

Bild: Sandra Henningsson

Annons

Idag omvandlas Malmö högskola till Malmö universitet. I en tid då polariseringen ökar och populismen breder ut sig är forskningsbaserad kunskap viktigare än någonsin. Som universitet stärks lärosätets forskning. Det innebär att Malmö universitet kan bidra med ytterligare kunskap. Ny kunskap som kan motverka populism och polarisering, men även förebygga utanförskap, kriminalitet och ohälsa.

Annons

Malmö universitet är väl förankrat i Malmö samtidigt som det är ett internationellt lärosäte med globala ambitioner. Att värna mänskliga rättigheter och skapa forskningsbaserad kunskap som bidrar till en hållbar samhällsutveckling utmärker lärosätet.

Annons

Malmö universitet har sedan start arbetat för breddat deltagande i högre utbildning. Idag kommer 70 procent av studenterna från studieovana miljöer. Motsvarande siffra för Lunds universitet är 30 procent. De båda universiteten kompletterar således varandra väl. Malmö universitet utvecklar pedagogiska metoder som tar vara på studenternas erfarenheter och kunskaper och utvecklar deras kritiska förhållningssätt.

Ett universitet ska både ha volym och ämnesmässig bredd. I år startas därför fyra nya forskningsprogram som tar sig an framtidens samhällsutmaningar. Förra året initierades en ny forskarskola som fokuserar på lärande i mångkulturella sammanhang.

Under de fem kommande åren ska forskningen stärkas genom utveckling av sammanhållna, gränsöverskridande och internationella akademiska miljöer som har ett nära samarbete med såväl andra universitet som aktörer inom offentlig, idéburen och privat sektor. Att öka lärosätets externa finansiering av forskningen är viktigt för att skapa en bättre balans mellan utbildning och forskning, något som i sin tur är väsentligt för den akademiska kvaliteten.

Malmö universitet är landets yngsta universitet. Den 31 augusti fyller lärosätet 20 år. Det firar vi med en folkfest på Universitetsholmen.

Kerstin Tham

Kerstin Tham är rektor för Malmö universitet och professor i arbetsterapi sedan 2009. Hon har tidigare varit prorektor för Karolinska institutet med ansvar för bland annat övergripande kvalitetsfrågor.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan