Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: ”En led-lampa kanske kostar mer men betalar sig flera gånger om i längden. Precis så är det med ett höjt mål för energieffektivisering.”

Tyvärr vill inte alla se ljuset. Moderaterna vill vattna ur EU:s regler istället för att stärka dem, skriver Jytte Guteland (S), Europaparlamentariker.

Led-lampor i växthus.Bild: Mårten Svemark
Det är årets mörkaste tid, ändå badar vi i ljus. Världen är mer upplyst än någonsin. Men tack vare en effektivare energianvändning behöver vi inte använda lika mycket el till belysning som tidigare.
Inom kort fattar Europaparlamentet också viktiga beslut när det gäller hur mycket el EU-länderna måste spara framöver. Socialdemokrater driver på för en ännu ljusare framtid, men konservativa krafter som Moderaterna försöker bromsa utvecklingen genom lägre ambitioner.
Att belysning idag kan vara effektivare än tidigare hänger ihop med att det numera finns lågenergialternativ som led-lampor. De kräver bara en femtedel så mycket energi som en traditionell glödlampa men räcker tjugo gånger längre.
Genom att byta till led-lampor kan alla spara fyra femtedelar av sina kostnader för belysning. Det gäller i hela världen. FN uppskattar att energieffektivare belysning år 2030 kommer att minska de årliga elkostnaderna för jordens befolkning med 400 miljarder kronor. Också klimatet är en vinnare. Enligt FN minskar världens koldioxidutsläpp med nästan 400 miljoner ton.Det motsvarar hela det svenska näringslivets och alla landets hushålls sammanlagda utsläpp under sex års tid.
Energieffektiviseringar som till exempel användning av led-lampor skapar fördelar och bättre förutsättningar för omställningen till ett mer hållbart samhälle. Men för att också andra energieffektiva lösningar ska komma ifråga måste EU ha ett ambitiöst mål när det gäller energieffektivisering. Risken är annars att företag inte vågar investera i nya möjligheter och tekniker.
Europaparlamentet gör nu om det regelverk som styr hur mycket energi Europa ska spara i framtiden, Energieffektivitetsdirektivet.
Som huvudförhandlare för EU-parlamentets miljöutskott driver jag på för att EU ska höja målet och spara 40 procent energi till år 2030, vilket skapar stora fördelar för samhället. Förutom att spara energi ger det ett försprång när det gäller teknisk utveckling jämfört med andra delar av världen.
Tyvärr vill inte alla se ljuset. Moderaterna Christofer Fjellner och Gunnar Hökmark vill vattna ur EU:s regler istället för att stärka dem. Det sker trots att EU-kommissionens analyser visar att ett 40-procentsmål långsiktigt innebär stora vinster för Sverige och Europa.
Det energieffektivitetsmål som jag förespråkar innebär:
1, Nya jobb och stärkt tillväxt: flera hundratusen till miljontals nya jobb kan skapas när BNP ökar med flera procent genom rätt investeringar i ny teknik.
2, Bättre klimat och folkhälsa: minskad energianvändning krymper utsläppen av växthusgaser, något som gynnar klimatet, samtidigt som tusentals människoliv kan räddas varje år tack vare förbättrad luftkvalitet.
3, Ökad energitrygghet och mindre fossilt: länderna inom EU blir i större utsträckning självförsörjande när det gäller energi och sparar 3 000 miljarder kronor till år 2030 tack vare minskad import av fossilt bränsle.
En led-lampa kanske kostar något mer men betalar sig flera gånger om i längden. Precis så är det med ett höjt mål för energieffektivisering. Satsningar på ny teknik och innovation medför kostnader i början, men är investeringar för framtiden.
Europaparlamentet röstar om Energieffektiviseringsdirektivet senare i januari. Valet står mellan en progressiv socialdemokratisk linje för smartare energianvändning och Moderaternas lägre ambitioner och kortsiktiga perspektiv.
Effektivisering och innovation är enda vägen framåt för en hållbar utveckling. Ju snabbare EU ställer om, desto större blir vinsterna både miljömässigt och ekonomiskt.

Jytte Guteland

Jytte Guteland (S) är Europaparlamentariker.
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen