Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Byggplanerna i centrala Lund stoppades – nu överklagar kommunen

Mark-och miljödomstolen stoppade det nya bostadshuset vid Kulturen. Nu överklagar kommunen domen till högsta instans.

Vallkärra Properties AB står bakom det planerade projektet Brf Kulturkvarteret, som utvecklats i samarbete med Fojab arkitekter.Bild: Fojab
Som Sydsvenskan tidigare rapporterat har mark- och miljödomstolen upphävt byggnadsnämndens beslut att godkänna en ny detaljplan på Stora Algatan alldeles intill Kulturen. Domen föll i december och sista datum för att överklaga var den 2 januari.
Redan före nyår hade stadsbyggnadskontorets jurist skickat in ett överklagande av domen, och nu har byggnadsnämndens arbetsutskott godkänt överklagandet i efterhand.
– Vi var fullkomligt eniga om det, säger Ulf Nymark (MP), vice ordförande i byggnadsnämnden.
Arbetsutskottet består förutom av honom av byggnadsnämndens ordförande Björn Abelson (S) och andre vice ordförande Klas Svanberg (M).
Mark- och miljödomstolens huvudsakliga skäl till att upphäva detaljplanen var att grannens gavelfönster skulle byggas för.
Stadsbyggnadskontoret skriver att den rättspraxis som finns hittills gäller bygglovsprövning, inte en detaljplan, och hänvisar till det spetsiga huset på Spettet 7 på Väster i Lund. Här avslogs bygglovet av mark- och miljööverdomstolen i våras, eftersom en lägenhet i ett intilliggande hus skulle få fönstren till två av tre rum förtäckta genom bygget.
”Det är intressant att få det prövat om samma synsätt ska gälla vid antagande av en detaljplan” motiverar stadsbyggnadskontoret överklagandet.
– Domen kan ha principiell betydelse och påverka andra byggen, säger Ulf Nymark.
Kommunen ska senast den 23 januari komplettera sin överklagan. Sedan återstår att se om mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i frågan.
Gå till toppen